Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Underbar och farlig…

2017-11-07

… livgivande och dödlig. Solen styr årscyklerna i naturen, som när växterna blommar och djuren föder sina ungar, hur dygnsrytmen regleras och olika hormoner produceras. Även vi människor är i allra högsta grad beroende av solen.

Solen är också vår främsta D-vitaminkälla. Kroppen kan producera sitt eget D-vitamin om huden exponeras för solljus, men vi som bor långt från ekvatorn kan bara göra det under sommarhalvåret. Under vintern, när solen står lågt, är det därför viktigt att få i sig D-vitamin genom kosten och kanske även via kosttillskott. Det är sedan länge känt att D-vitamin är bra för skelettet och att det påverkar vårt immunförsvar. Allt fler forskningsresultat tyder dessutom på att D-vitamin kan ha en mycket större betydelse för vår hälsa än vi tidigare trott. Till exempel har forskare sett ett tydligt samband mellan brist på sol och förekomsten av diabetes och samband har också hittats mellan flera olika cancerformer och solexponering, där solvistelse kopplas till en lägre risk att dö i förtid. Frågan som forskare världen över nu söker svar på är om det är D-vitaminet som förmedlar den positiva effekten.

Sola lagom och var observant

Samtidigt som det finns klara fördelar med att vistas i solen måste vi vara försiktiga. Antalet fall av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer, ökar stort och den största bidragande faktorn är våra solvanor. Forskarna vill se mer information om sunda solvanor till allmänheten, men även vårdpersonal måste bli bättre på att upptäcka och bedöma misstänkta hudförändringar. Tidig upptäckt kan vara helt avgörande för en lyckad utgång. Flera forskningsprojekt fokuserar på att förbättra den tidiga diagnostiken, men även för dem som drabbas av spridd cancer har det gjorts stora framsteg och flera lovande behandlingar är på gång.

Nagot som vi kanske inte tänker på till vardags är rymdvädret – men det är också viktigt att hålla koll på. Solstormar och solvindar kan slå ut elnät eller ställa till det för satelliter och därmed exempelvis alla GPS-användare. Vi har träffat Lundaforskare som ingår i ett nätverk av varningscenter som håller koll på rymdväder och solstormar.

Dagsljuset styr våra liv

Det har tagit sin tid men medvetenheten om dagsljuset betydelse börjar så smått sprida sig även till byggbranschen. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola hoppas att ”bra ljus” kommer att ingå i planeringen på ett lika självklart sätt som värme och ventilation. Och vem vet, kanske kommer vi att gå omkring med personliga ljusmätare som ser till att vi får vår rekommenderade dagliga dos av dagsljus.

Solens och dagsljuset viktiga inverkan på allt liv på jorden stärks ytterligare av att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades ”upptäckten av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”. Med andra ord hur cellernas inre klocka fungerar och hur växter, djur och människor anpassar sig efter dygnets olika faser.

Solen är livsviktig samtidigt som den kan vara farlig, men det positiva med solen överväger om vi kan möta den med ett sunt beteende. Så var gärna i solen, men se till att du inte bränner dig!

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Foto badstrand: Colourbox