Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ultraprocessat – knepigt begrepp

2022-06-01
Mejerihylla med mjölkfria alternativ
Naturell yoghurt är enligt den så kallade NOVA-klassificeringen ”minimalt processad”. I själva verket är den hårt bearbetad av industrin. Sötad yoghurt klassas däremot som ”ultraprocessad” trots att skillnaden processtekniskt är liten. Foto: iStock/SolStock

Nyheten om att svenskar äter mest ultraprocessad mat i EU fick stort utrymme i media. Men den bakomliggande klassificeringen kan vara felaktig.

–Med hjälp av industriell bearbetning kan vi öka näringsinnehållet eller få fram livsmedel av sådant som annars skulle ha slängts eller blivit till djurfoder. Utan olika former av industriella processer hade jordens växande befolkning knappast haft mat på bordet säger Andreas Håkansson, forskare i livsmedelsteknik, vid Lunds tekniska högskola.

Med andra ord: Att påstå att processad mat skulle vara ohälsosamt är ungefär lika logiskt som att hävda att teknik är farligt eftersom den kan användas för att göra vapen eller skadliga kemikalier.

Nyttig mat är inte sällan hårt processad. Exempel på det är konserverade bönor, naturell yoghurt, växtbaserade drycker och havregryn.

Lista på hälsosam mat

Klassificeringen som togs fram år 2009 delar in livsmedel i fyra kategorier: helt oprocessad eller minimalt processad mat, processade kulinariska livsmedel, processade livsmedel och ultraprocessade livsmedel. Men Andreas Håkansson menar att de tagit fram en lista på mer eller mindre hälsosamma livsmedel, inte en fungerande klassificering. Det finns många exempel på det.

– Naturell yoghurt klassas som minimalt processad medan sötad yoghurt är ultraprocessad. Men processen är den samma förutom en mild inblandning av sylt.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Länk till en längre version: Forskare: klassificeringen av ultraprocessad mat är felaktig

 

Läs mer

ett bord uppdukat med livsmedel som anse bra både för människan och för vår planet
Från kostcirkeln till genetiska markörer