Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ultraljudsbaserad teknik för att lättare spåra cancer

2012-10-05

Idag är det svårt att upptäcka cancer som börjat sprida sig via blodbanan och riskerar bilda metastaser. Men en ny, ultraljudsbaserad mikrochipteknik – akustofores – är under uppsegling. Med den kan man upptäcka om prostatacancer-celler finns i ett blodprov och även detaljstudera cellers interaktion med läkemedel.

Nu får Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosensorer vid Lunds Tekniska Högskola, 33 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att utveckla metoden.

– Tajmingen är fantastiskt bra! Vi befinner oss i ett läge där vi är mogna för att börja prova tekniken på patientprover, ett steg som kräver mycket resurser. Detta innebär att vi kanske kan dra igång kliniska tester inom en överskådlig tid, säger Thomas Laurell.

Thomas Laurell, professor vid insitutionen för elektrisk mätteknik
Thomas Laurell, professor vid insitutionen för elektrisk mätteknik. Foto: Mikael Risedal

Pengarna delar han med Dr. David Ulmert och medicinprofessorerna David Erlinge och Hans Lilja vid Lunds universitet samt Henrik Bruus, professor i fysik vid Danmarks Tekniska Universitet.

Tillsammans kommer de både att studera teknikens grundläggande fysik och utveckla akustofores i kliniska samarbeten inom kardiologi samt cancerdiagnostik och terapi.

Skilja ut celler med olika egenskaper

De olika studierna bygger till stora delar på akustofores-tekniken som utnyttjar akustiska krafter för att manipulera celler i mikrokanaler. När en cell (eller annan partikel) utsätts för en akustisk stående våg i vätskan förflyttar den sig med en hastighet som beror på cellens storlek och andra fysikaliska egenskaper. På detta sätt kan olika celltyper skiljas ut ur en komplex miljö, till exempel blod.

I ett första steg inom cancerprojektet siktar forskarna in sig på prostatacancer. På sikt kommer metoden också anpassas för andra cancerformer.

Om teknikutvecklingen går väl och kliniska utvärderingar ger positiva resultat kan en ny metod för att kvantifiera tumörceller i blodet vara tillgänglig i vården om fem till tio år.

Inom hjärta/kärl-projektet kommer ett system för detaljstudier av blodkroppars molekylära signalering att utvecklas.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en av Lunds universitets viktigaste finansiärer. Bland annat har de satsat 460 miljoner kronor Max IV-laboratoriet. I denna utlysning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har totalt 25 forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap runt om i Sverige beviljats drygt 700 miljoner kronor.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Nyhet från Lunds universitet 5 oktober 2012