Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ultraljud ser barnet under förlossningen

2012-11-06
ultraljud
Foto: Matton

Ultraljud under själva förlossningen, och inte bara för att undersöka fostret i förväg, ska ge säkrare förlossningar.

Tanken är att man genom den pågående ultraljudsundersökningen ska se om det behövs sättas in några hjälpmedel för att få ut barnet utan skador, berättar professor och överläkare Kjell Salvesen vid Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus.

Ibland förlöses barn med tång, vid andra tillfällen behöver det utnyttjas en sugklocka. Tidigare har dessa satts in mer eller mindre i blindo. Men genom att kunna se vad som händer via ultraljudet i realtid får förlossningsläkaren ett bättre underlag för sitt beslut.

Kjell Salvesen
Kjell Salvesen. Foto: Roger Lundholm

Metod från Norge

Metoden har Kjell Salvesen inspirerats till att ta med sig till Sverige från Norge. Där har den sedan några år praktiserats på sjukhuset i Stavanger och från detta sjukhus spridit sig till andra norska sjukhus.

Dagens kunskaper om möjligheterna till ultraljud under själva förlossningen har kommit fram successivt under de senaste fem åren. Metoden utvärderas av en doktorand i Norge just nu och hittills har 5-6 artiklar publicerats.

Kjell Salvesen deltar även i flera EU-finansierade projekt som bedriver forskning om möjligheterna att påverka och förebygga sjukdomar hos foster.

I början av 1960-talet

Den första avhandlingen om ultraljud kom i Lund och gjordes av Bertil Sundén 1964. Ultraljud kom till sjukhuset i Malmö i början av 1960-talet.

Kvinnokliniken i Malmö kan ha varit först i världen med att screena alla gravida med hjälp av ultraljud.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND