Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tumörcellsdödande mekanismer kartlagda

2011-06-29
bebis som ammar
Foto: Dreamstime

HAMLET, ett ämne som finns i bröstmjölk, har väckt uppmärksamhet genom sin förmåga att döda cancerceller av många olika slag utan att påverka intilliggande friska celler. Nu visar HAMLETs upptäckare, forskare vid Lunds universitet, i ett stort internationellt samarbete vad det är som gör ämnet dödligt just för tumörceller.

HAMLET har i laboratorieförsök gett effekt på över 40 olika typer av cancerceller – tumörer från lungor, njurar, prostata, äggstockar och tarm samt melanom, leukemier m.m. Det har i djurförsök visat sig minska tillväxten av hjärntumören glioblastom, och i försök på människor gett god effekt mot papillom (en sorts hudtumörer) och cancer i urinblåsan.

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Oncogene visar författarna att HAMLET siktar in sig på en av de mest grundläggande ”onkogenerna”, de gener som är inblandade i uppkomsten av cancer. Genen kallas c-Myc och är välkänd för alla cancerforskare. HAMLET påverkar också cellens ämnesomsättning så att glykolysen, förmågan att få energi av socker, stoppas.

Stryper energitillförseln till cancercellerna

Catharina Svanborg och Petter Storm
Petter Storm och Catharina Svanborg. Foto: Ingela Björck

– Alla tumörceller har en förändrad ämnesomsättning som gör dem mycket sockerberoende. HAMLETs effekt på ämnesomsättningen är väldigt snabb. På bara en timma har man stängt av cellens energitillförsel, förklarar professorn och forskningsledaren Catharina Svanborg.

Hennes medarbetare Petter Storm har sett inte bara HAMLETs effekt på tumörceller, utan också försökens effekt på andra cancerforskare.

– De hade först varit lite avvaktande. Men när vi gjort de första experimenten så tändes ett ljus i deras ögon! säger han.

Petter Storm talar om lundagruppens samarbetspartners vid Cold Spring Harbor-laboratoriet i USA. Det är ett känt laboratorium för cancerforskning som letts av nobelpristagaren James Watson, känd som en av DNA-spiralens upptäckare.

Genen som HAMLET påverkar

Den 83-årige Watson står med som en av författarna till den långa forskningsartikel som lundagruppen och dess partners nu publicerat. En av delstudierna i artikeln använder en teknik som utvecklats i Cold Spring Harbor, där man i ett enda försök kan slå ut cellernas alla ca 20 000 gener en i taget.

Genom att använda denna metod i kombination med HAMLET har man kunnat visa att det är just genen c-Myc som HAMLET siktar in sig på. C-Myc påverkar i sin tur ämnesomsättningen, vilket förklarar HAMLETs effekt på denna.

– Vi har fått stor respons på artikeln från kollegor runtom i världen. Det finns redan forskning om HAMLET bland annat i Storbritannien, Ryssland, Italien och USA, och vår nya publikation kan nog ge en ytterligare skjuts åt intresset, säger Catharina Svanborg.

Letade efter bakteriehämmande ämnen i bröstmjölk

HAMLET hittades 1994, när Catharina Svanborg och hennes medarbetare höll på att testa den bakteriehämmande effekten av bröstmjölk. Av praktiska skäl hade man valt odlade tumörceller att testa på, vilket gav det överraskande resultatet att många av cellerna helt enkelt dog.

HAMLET
HAMLET. Illustration från forskargruppens hemsida. Klicka på bilden för att komma dit.

HAMLETs speciella kombination av en fettsyra och ett bröstmjölksprotein i en viss veckningsform finns inte i mammans nybildade bröstmjölk. Lundagruppen tror att proteinkomplexet bildas först nere i magen på spädbarnet.

Där finns nämligen också mängder av nybildade celler, och proteinets uppgift kan vara att utrota felaktiga exemplar som kunde ha utvecklats till tumörceller.

Text: INGELA BJÖRCK

Pressmeddelande från Lunds universitet 29 juni 2011