Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tryggare trafikmiljö för äldre och funktionshindrade

2011-09-02
handikappsymbol
Foto: Dreamstime

Ganska enkla förändringar i trafikmiljön gör det lättare för äldre att röra sig utomhus även när de börjar få svårigheter med balans och leder. Det menar Berglind Hallgrimsdottir, doktorand på Institutionen för teknik och samhälle.

Berglind Hallgrimsdottir har följt upp de förändringar som Kristianstads kommun gjort i en av sina stadsdelar. Man började år 2002 med en enkät med de äldre i området, som berättade om de problem de mött i sin utemiljö.

Projektet ledde till förändringar i form av sänkt hastighet och enkelriktning på vissa gator, separering mellan cykel- och gångtrafik, fler bänkar, avfasade trottoarkanter m.m. 

År 2006 gjordes enkäten om, med mycket gott resultat. De svarande var nöjda, och rapporterade mycket färre bekymmer utomhus än tidigare. I år har den gjorts om för tredje gången. De negativa siffrorna har ökat jämfört med år 2006, men resultatet är trots det bättre än innan kommunen genomförde sina förändringar. 

Berglind Hallgrimsdottir
Berglind Hallgrimsdottir

– Jag tycker siffrorna ska tolkas positivt, säger Berglind Hallgrimsdottir.

– Sedan den första enkäten har de svarande ju hunnit bli nio år äldre. De är nu i genomsnitt 81 år och börjar känna av en minskad ork, minskad rörlighet och sämre balans. Att de trots detta tycker att utemiljön är bättre idag än 2002 betyder ju att de åtgärder som gjorts verkligen varit till nytta! 

Berglind Hallgrimsdottirs studie hör hemma inom CASE, Centre for Ageing and Supportive Environments. Inom CASE samarbetar lundaforskare från Medicinska fakulteten, LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten kring frågor om boende- och utemiljöer för ett hälsosamt åldrande. 

CASE är ett FAS-centrum, vilket betyder att man fått stöd av forskningsrådet FAS under tio år. Just nu har man kommit till halvtid, och en oberoende utvärdering av de första fem årens resultat blir klar under vintern. 

Föreståndare för CASE är medicinprofessorn Susanne Iwarsson och biträdande föreståndare är professorn i trafikteknik Agneta Ståhl. Hon har länge arbetat med forskning om trafikmiljö för äldre och funktionshindrade. 

– När äldre personer råkar ut för olyckor i trafiken, så tror somliga att det beror på att de äldre envisas med att köra bil fast de ser och hör för dåligt. Men merparten av alla trafikskadade över 80 år är faktiskt fotgängare, förklarar hon. 

rullator
Foto: Dreamstime

De äldre fotgängarna skadas ibland för att de blir påkörda av en bil eller en cyklist. Men de råkar också ut för fall av skäl som har med utemiljön att göra. Ojämna trottoarer, olämpliga material, dåligt avfasade kanter, snö och is ger stora svårigheter för den som inte längre har lätt att röra sig.

– Ändå finns faktiskt lag på att den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla och att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Det är ju viktigt både för samhället och för individerna att de äldre kan röra sig utomhus så mycket som möjligt, menar Agneta Ståhl. 

Intresset från samhället ökar också i takt med Sveriges åldrande befolkning. När CASE på tisdagen presenterade sitt arbete vid en konferens i Lund deltog ett stort antal representanter för myndigheter, företag och organisationer. 

Text: INGELA BJÖRCK
Nyhet från Lunds universitet 31 augusti 2011