Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Troll lär barn sunda vanor

2018-05-22
Illustration: Carin Carlsson

– När vi pratar med barn om levnadsvanor är det viktigt  att  de blir  delaktiga  i samtalet  och  får möjlighet  att  själva berätta  vad  de tycker  och  tänker.

Det säger Mariette Derwig, barnläkare vid Kunskapscentrum barnhälsovård i Region Skåne och forskare vid Lunds universitet. I en studie undersöker hon nu om en samtalsmodell som utgår från barnets perspektiv kan främja hälsosamma levnadsvanor i familjer och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn.

Samtalsmodellen, som fått namnet Grunda sunda vanor, ska användas av Sjuksköterskor på BVC i samtalen med barn och föräldrar om levnadsvanor och övervikt.

Mariette Derwig

– Vi erbjuder alla barn och deras föräldrar ett Grunda sunda vanor hälsosamtal vid barnets fyraårsbesök på BVC. Om man vid hälsoundersökningen identifierar övervikt eller fetma erbjuder vi också ett vägledande familjesamtal, berättar Mariette Derwig.

För att engagera barnet i samtalen använder sjuksköterskan på BVC ett pedagogiskt bildmaterial som utgår från de viktigaste levnadsvanorna som enligt forskning påverkar barnets viktutveckling.

Bilder och berättelser ökar barnets delaktighet

Genom en bildberättelse om ett litet troll får barnet möta färgglada frukt- och grönsaksfigurer, bekanta sig med tallriksmodellen och lära sig om portionsstorlekar. Matvanor är i fokus men man tar också upp fysisk aktivitet, stillasittande, tandborstning och sovvanor.

– Med lekfulla bilder vill vi främja barnets delaktighet i hälsosamtalet. På så sätt får de som håller i samtalet möjlighet att ta del av barnets perspektiv.

Efter hälsobesöket får barnet med sig en minibok om det lilla trollet så att föräldrarna hemma kan fortsätta samtalet om levnadsvanor med sitt barn. För även om hälsosamtalet utgår från barnets perspektiv, så måste hela familjen vara delaktiga i det hälsofrämjande arbetet, det är Mariette Derwig tydlig med.

– Föräldrar har ett stort inflytande över barnets levnadsvanor och kan därför också behöva stöd och vägledning för att hjälpa sina barn till en hälsosam vikt.

För att fastställa om Grunda sunda vanor är en användbar samtalsmodell, kartläggs både barnens, föräldrarnas och sjuksköterskornas erfarenheter av hälsosamtalen. I studien deltar 5 000 fyraåringar och deras föräldrar på 37 barnhälsovårdsenheter i Skåne.

– Förhoppningen är att vi med hälsosamtalen kan öka barnens förståelse för vad som påverkar deras hälsa och ge föräldrar en större tilltro till sin förmåga att ge sitt barn hälsosamma levnadsvanor, säger Mariette Derwig.

Text: JON ULVSGÄRD

Liten förändring – stor skillnad

En smörgås mindre om dagen, byt från mellanmjölk till lättmjölk eller välja nyckelhålsmärkt mat kan hjälpa barnet till en hälsosam vikt.

Handmodellen används för att avgöra vad som är en lagom portion för barnet. En handflata av exempelvis kött-fisk-ägg, ris-pasta och grönsaker-frukt till lunch eller middag.