Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Tredje receptorn” påverkar dygnsrytmen

2017-11-07

Vid sidan av tapparna och stavarna i ögat (läs mer här) så finns också det som i vardagslag fått namnet den ”tredje receptorn”. Det är en speciell typ av nervceller som ligger på insidan av näthinnan bakom tapparna och stavarna.

Foto: UNSPLASH/Becca Tapert

Frånvaron av ljus ökar produktionen av melatonin, vilket gör oss sömnigare.

Dessa så kallade retinala ganglieceller bidrar inte till synen. Men de kan fånga upp ljus, och skickar signalerna vidare till de delar av hjärnan som styr produktionen av olika hormoner. När det är ljust ser dessa signaler till att kortisolnivåerna stiger så att vi blir vaknare.

På kvällen inträffar det omvända: frånvaron av ljus ökar produktionen av melatonin, vilket gör oss sömnigare.

Den ”tredje receptorn” är extra känslig för blått ljus. Det är skälet till att man inte bör titta på TV, dator eller mobil på kvällen. Bildskärmarnas blåa ljus påverkar receptorn så att det går vakenhetssignaler till hjärnan, i stället för de mer lämpliga dåsighetssignalerna.

Text: INGELA BJÖRCK