Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning påverkar hur våra gener fungerar

2013-12-23

Om hur träning påverkar hur våra gener och därmed uppkomsten av typ 2-diabetes.

Se populärvetenskaplig föreläsning av Charlotte Ling, Lunds universitet. Filmen är från Världsdiabetesdagen i Malmö 2013 och är tidigare publicerad på Diabetesportalen

.