Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidigare okänd effekt av vitamin A är identifierad

2015-02-24

blodillustration

Forskare vid Lunds universitet har identifierat en tidigare okänd effekt av vitamin A under fosterutvecklingen. Resultaten visar att vitamin A påverkar bildandet av blodceller som sker under den mänskliga embryonala utvecklingen.

Signalmolekylen retinoinsyra är en produkt av vitamin A som bidrar till att styra hur olika typer av vävnader ska bildas i det växande embryot. I en ny studie från Niels-Bjarne Woods laboratorium har effekterna av retinoinsyra för första gången studerats i förhållande till hur blodceller utvecklas från mänskliga stamceller. Forskarna har i laboratorieförsök exponerat stamcellerna för specifika signalmolekyler som därigenom utvecklas till blodproducerande celler.

Negativ påverkan för blodutvecklingen vid höga doser av vitamin A

Forskarna såg att förhöjda nivåer av retinoinsyra drastiskt minskade mängden blodceller som kunde tillverkas. En minskning av retinoinsyra ökade istället produktionen av blodceller med 300 procent. På grund av dessa resultat föreslår Niels-Bjarne Woods och hans kollegor en ny förklaringsmodell av hur retinoinsyra påverkar den embryonala utvecklingen av blod.

–  Även om vitamin A behövs för en normal graviditetsutveckling, vet vi sedan länge att för mycket vitamin A kan vara skadligt för fostret med risk för fosterskador och missfall. Gravida har därför rekommenderats begränsad konsumtion av föda som innehåller rikliga mängder av vitamin A i form av retionoider, t ex leverrätter.
Våra resultat visar att vitamin A i höga doser har en negativ påverkan för blodutvecklingen. Det betyder därmed att det finns ytterligare en anledning för gravida att undvika för stora mängder A-vitamin under graviditeten, säger Niels-Bjarne Woods.

Målet att framställa konstgjorda blodstamceller

Niels-Bjarne Woods forskning handlar i grunden om att finna vägar för att på konstgjord väg generera blodstamceller som kan användas för blodstamcellstransplantation till patienter med blod- och cancersjukdomar som inte har tillgång till en lämplig donator.

– De aktuella forskningsresultaten ökar förståelsen för hur komplex utvecklingsprocessen av blod är under fosterutvecklingen. Vi hoppas att detta, tillsammans med nya framtida upptäckter, kan leda till generering av blodstamceller i laboratoriet som i sin tur också kan användas för behandlingen av blodsjukdomar, säger Niels-Bjarne Woods.

Text: KATARINA BRANZÉN

Nyhet från Medicinska fakulteten, 23 februari 2015.