Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Testar beprövad medicin mot bröstcancer

2012-11-09

En av nio kvinnor insjuknar i bröstcancer och andelen kvinnor i befolkningen som drabbas blir allt fler. Tidig upptäckt och nya terapier har samtidigt minskat dödligheten.

Tidigare i veckan fick  cancerforskaren Signe Borgquist vid  Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens vid Lunds universitet priset ”Årets Yngre Forskare” för sina lovande studier om hur blodfettssänkande medicin, statiner, kan bidra till att bekämpa bröstcancer

Sedan 1970 har antalet kvinnor som får bröstcancer ökat från 90 per 100 000 kvinnor årligen till 170 per hundratusen. Under samma period har antalet som avlider till följd av sjukdomen varit i stort sett oförändrat eller svagt sjunkande. Ökad kunskap om riskfaktorer och tidig upptäckt, bland annat via mammografi, och förbättrad medicinsk efterbehandling är några av förklaringarna till detta.

– Men vi vill givetvis sänka dödligheten ytterligare, säger Signe Borgquist.

Använder blodfettssänkande medicin

Hennes studier liksom en rad större studier visar att ålder, ärftlighet och övervikt utgör ökad risk att drabbas av bröstcancer liksom sent barnafödande, bröstens täthet och hormonella faktorer under klimakteriet.

Signe Borgquist har i sin forskning använt blodfettssänkande medicin, statiner, som normalt används för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Med statiner hämmas enzymet HMG-CoA Reduktas. Signe Borgquists forskarlag är först med att visa att enzymet uttrycks i bröstcancerceller och att det spelar en central roll för utvecklingen av bröstcancer.

Lovande resultat

En hämning av detta enzym är alltså inte bara blodfettssänkande utan kan också påverka utvecklingen av bröstcancer.

– Mellan diagnos och operation öppnar det sig ett fönster på ungefär två veckor då vi kan ge behandlingen. Vi kan på så sätt undersöka tumören före och efter statinbehandling. Av vad vi sett hittills ser denna mycket lovande ut, berättar hon.

Text: PER LÄNGBY

Tidigare publicerat av Skånes universitetssjukhus, 6 november 2012