Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Äldres hälsa

2014-10-01
äldre människor
Foto:Colourbox

Allt fler får uppleva sin 100-årsdag. I hela Sverige finns det drygt 2 000 personer som är 100 år eller äldre.

På fyrtio år har antalet personer över 65 år ökat med 57 %, från 1,17 miljoner 1972 till 1,83 miljoner 2012 – detta samtidigt som den totala folkmängden bara ökat med 17 %. Vad innebär det att åldras i Sverige idag?

Vi på Aktuellt om vetenskap & hälsa har hört med en rad forskargrupper i Skåne om aktuell forskning kring äldres hälsa och fått ett överväldigande gensvar. Vår temavecka under oktober i anslutning till FN:s äldredag har nu växt till tre temaveckor under hösten.

Tema i oktober – ett värdigt liv och ett värdigt slut

Artiklarna i oktober tar upp många olika aspekter på hur det är att åldras idag jämfört med tidigare. Vi får möta allt från spelutvecklare till en professor som forskar om omsorg i livets slutskede:

Stora kunskapsbrister om åldrandet

Många fördomar och myter om äldre

Existentiell ensamhet vid livets slut

Koppla behandling till äldres vardag

Förebygga fallolyckor fokus för ny avhandling

Kan motion förbättra minnet?

Spel för äldre – upplevelser för välbefinnande

Hjärngympa i GÅS-projektet

Tema i november och december

november fortsätter vi med fler artiklar i vårt tema om äldres hälsa,  bland annat med några artiklar om äldre och läkemedel.

Slutligen i december avslutar vi höstens tema med artiklar om hur det är att åldras med olika funktionshinder.

Ska äldre särbehandlas?

Skall äldre särbehandlas?

Tidigare i höstas kom också en skrift ut från Region Skånes etiska råd: ”Skall äldre särbehandlas?” Här lyfts olika frågeställningar kring vad ett värdigt liv som äldre innebär. Boken är ett av resultaten av det symposium som i februari 2014 arrangerades av Region Skånes etiska råd och ges ut i samarbete mellan avdelning för Medicinsk etik vid Medicinska fakulteten och Region Skånes etiska råd. 

Boken ”Skall äldre särbehandlas?” kan laddas ner på hemsidan för avdelningen för Medicinsk etik