Ökad metabolism i mitokondrierna gav högre nivåer av mördarceller

2022-02-11
I en nyligen genomförd studie från Lunds universitet, har forskare upptäckt att metabola förändringarna i blodcellen, påverkar blodets utveckling under fosterstadiet. De fann en tidigare okänd metabolisk switch - en slags omkopplare - som visar sig vara avgörande för hur olika typer av blodceller utvecklas. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att NK-celler, mördarceller, kan skräddarsys för behandling av olika cancerformer.
Läs mer