Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ta barns aggressivitet på allvar

2018-05-24
Bild: istock.com/samiola

Många tänker att livet är som mest våldsamt kring puberteten. Men studier visar tvärtom att det framför allt är i förskoleåldern som vi utsätter andra för, och som vi själva utsätts för, fysiskt aggressivt beteende.

– Alla barn är inte aggressiva och för de flesta går det över. Vi mognar och lär oss att hantera svåra situationer på andra sätt än fysiskt. Men det finns en tydlig utvecklingslinje; de mest aggressiva barnen fortsätter att vara de mest aggressiva barnen även upp i åldrarna, säger Björn Hofvander, forskare vid Lunds universitet och psykolog vid Rättspsykiatri, Skånevård Sund inom Region Skåne.

Han forskar på barn, ungdomar och vuxna med antisocialt beteende, vilket innebär att personen bryter mot samhällets normer och i många fall även mot lagar.

– Hos barn kan ett sådant normbrytande beteende ta sig uttryck i att man skolkar, rymmer hemifrån, ljuger, mobbar och inte följer föräldrarnas uppsatta regler, säger Björn Hofvander.

Ofta lång historia av utanförskap

Björn Hofvander menar att ett stort problem är att barn med antisocialt beteende inte får den hjälp som krävs.

– De barn jag möter har ofta en lång historia av utanförskap. De hamnar oftare än andra i konflikter med andra barn och vuxna. Här behöver barn- och ungdomspsykiatrin komma in tidigare. Det krävs insatser från sjukvård, socialtjänst och skola för att hjälpa de här barnen på bästa sätt.


Lyssna på intervju med Björn Hofvander


Viktigt med tidiga insatser

För det finns mycket att vinna på att hjälpa de här barnen i tidig ålder, menar Björn Hofvander. Ett barn som tidigt uppvisat ett svårt utåtagerande beteende, löper hög risk att fortsätta med ett aggressivt och antisocialt beteende senare i livet.

Nyligen publicerades en svensk studie som visade att 1 procent av befolkningen står för 63 procent av alla våldsbrott.

– Det är långt ifrån alla utåtagerande barn som blir kriminella som vuxna, men vi vet att de som hamnar i kriminalvården ofta har en historik av aggressivitet och antisocialt beteende.

”Kan inte bortse från svårt utåtagerande hos barn”

Björn Hofvander betonar att svårt utåtagerande beteende hos barn inte är något naturligt och därför inget man kan bortse från.

– Just fysisk aggressivitet är den tydligaste och viktigaste signalen för att identifiera de här barnen som löper risk att få en utveckling som vi vill bryta. Om vi normaliserar våld mellan barn riskerar vi att missa de här barnen som har tydliga svårigheter att hantera problem, motgångar och frustration.

Björn Hofvander har ett råd att ge till föräldrar som behöver stöd att hantera sitt barns aggressivitet.

– Idag har vi ett väl utbyggt system av föräldrautbildningar för hur man hanterar konflikter och svåra situationer. Delta i en sådan utbildning.

Text: TOVE SMEDS