Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Syns psykisk sjukdom i cellerna?

2019-11-05

Precis som kollegan Daniel Lindqvist, vars forskning beskrivs i artikeln om skräddarsydda behandlingar, arbetar Johan Fernström i forskargruppen som studerar olika samband mellan kroppsliga och psykiska tillstånd. Han studerar specifikt mitokondriernas funktion i samband med depression.

Skräddarsydda behandlingar

Mitokondrier, cellens egna kraftverk, har till uppgift att förse våra celler med energi. När kroppen utsätts för olika former av stress ökar energibehovet och mitokondrierna måste då arbeta hårdare för att möta energikravet. På sikt kan detta leda till att mitokondrierna fungerar sämre och börjar läcka DNA, sin arvsmassa. Detta kan mätas i blodet som ökad mängd av fritt cirkulerande mitokondrie-DNA.

– I en första preliminär studie har vi jämfört mängden fritt mitokondrie-DNA i blodprov från personer som gjort suicidförsök med en grupp deprimerade som inte gjort suicidförsök och vi såg tydliga skillnader. De som hade försökt ta livet av sig hade högre halter av fritt mitokondrie-DNA. Det är intressanta resultat som, om de håller, skulle kunna användas för att identifiera patienter med ökad suicidrisk. Men mycket arbete återstår innan vi ens kan uttala oss om en eventuell koppling mellan mitokondriefunktion och psykisk sjukdom, säger Johan Fernström.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ