Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svår prostatacancer kräver nya läkemedel

2011-08-12

Prostatacancer som blivit resistent mot hormonbehandling och som inte svarar på strålning eller cellgifter kräver nya behandlingsmetoder. Genom att angripa stamcellsliknande celler i prostatacancer arbetar forskare vid Lunds universitet med ett projekt för att utveckla nya framtida läkemedel.

gallaktin

Galiellalakton, en svampmetabolit som hämmar STAT3. Illustration: Olov Sterner.

– Prostatatumörer antas bestå av cirka 0,1 procent cancerstamceller, men om man inte lyckas utrota denna delpopulation av tumörcellerna riskerar man att tappa kontrollen och riskerar en ohämmad tillväxt av tumören. Cancerstamceller är ofta okänsliga för såväl hormonbehandling som för cellgifter och det är därför viktigt att rikta behandlingar mot alla typer av cancerceller, säger Anders Bjartell.

I tumörbiologiska analyser av prostatacancer har forskarna sett att proteinet STAT3 är aktivt i de stamcellsliknande cellerna. Forskargrupperna har i sina tidigare studier visat att naturprodukten galiellalakton påverkar STAT3 och har tillväxthämmande effekter på prostatacancer.

Genom utveckling av nya specifika STAT3-hämmare med galiellalakton som modell, hoppas forskarna på en utveckling av målriktade terapier som angriper de stamcellsliknande cancercellerna i prostatacancer och hindrar spridning och tillväxt av tumören.

Text: Katrin Ståhl