Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studie ska hjälpa deprimerade till ett aktivt liv

2019-11-05
Foto: iStock/Whyframestudio

Forskare vid Lunds universitet har startat en studie för att ta reda på om hälsosammare levnadsvanor, med fokus på ökad fysisk aktivitet, kan hjälpa patienter med depression att må bättre och undvika återfall i sjukdomen.

Livia Ambrus. Foto: Olle Dahlbäck

– Det här är en grupp patienter som oftast är långtidssjukskrivna, lever isolerade, inte utövar någon fysisk aktivitet, har motivationsproblem och svårt att ta initiativ. Vi vill inte bara införa bättre levnadsvanor i deras vardag utan också följa upp och se hur det går för dem under en längre tid. Vad jag vet har ingen studie tidigare kombinerat utbildning i varför det är viktigt med sunda levnadsvanor och fysisk aktivitet, med att se till så att patienter med depression verkligen kommer igång med träningen. Och dessutom göra en uppföljning på dem under två års tid, för att visa effekten av förändringen i deras liv, säger Livia Ambrus, som är forskare vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri vid Region Skåne.

Lära och träna

Med en behandlingsmodell vid namn psykoedukativ gruppintervention får patienterna under tio veckor varje vecka lyssna till föreläsningar med olika teman. Syftet är dels att göra dem medvetna om sin situation, dels ge dem inspiration och kunskap om hur de kan ändra sina vanor. Föreläsningarna följs av gruppdiskussioner och patienterna får efter några veckor möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och hur de ändrat sina levnadsvanor. De får också olika hemuppgifter. Varje vecka får de dessutom delta i ett motionspass där de tränar kondition, styrka, rörlighet och smidighet till medryckande musik. Modellen har utarbetats med hjälp av leg. fysioterapeut och docent Amanda Lundvik Gyllensten, också hon vid Lunds universitet.

– De tre sista motionspassen är förlagda på en allmän träningsanläggning för att underlätta för dem att sedan börja träna på egen hand och komma in i sunda vanor. För de flesta är det ett jättestort steg att ta, säger Livia Ambrus.

Lovande resultat

De första patienterna av totalt 100 män och kvinnor över 18 år, som har eller har haft en eller flera depressioner och som deltar i studien, har genomgått de tio veckorna.

– Det är för få patienter för att dra några slutsatser, men samtliga upplever en positiv effekt och mår bättre. De har också bättre värden på sina blodprover, exempelvis har deras blodsockernivåer och de biologiska ämnen som kan tänkas ha betydelse för depression minskat. Nu kommer vi att följa upp dem och göra kontroller efter 6, 12 och 24 månader för att se effekten av bättre levnadsvanor och fysisk aktivitet.

Text: OLLE DAHLBÄCK