Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studie om minnet efter hjärtstopp

2014-11-04
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Tidigare studier visar att cirka hälften av alla patienter som överlever ett hjärtstopp får besvär med bland annat minne och koncentration. Vad beror det egentligen på? Kan det finnas andra orsaker till detta än syrebristen till hjärnan i samband med hjärtstoppet? Det försöker arbetsterapeuten och doktoranden Gisela Lilja besvara i sin forskning om hjärtstoppspatienter.

Flera internationella studier har visat att mellan 30 till 50 procent av patienterna lider av kognitiva problem sex månader efter sitt hjärtstopp. Det kan till exempel röra sig om minnesproblem, koncentrationssvårigheter och personlighetsförändringar.

Lite kunskap om kognitiva svårigheter

Gisela Lilja
Gisela Lilja arbetar som arbetsterapeut vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskar om kognitiva problem efter ett hjärtstopp. Foto: Roger Lundholm.

– Ett problem är att de här studierna är gjorda på små patientgrupper. Eftersom det är så pass få som överlever ett hjärtstopp är bortfallet stort och resultaten varierande. Det gör det svårt att generalisera om hur vanligt det är och varför det uppstår kognitiva svårigheter, säger Gisela Lilja.

Ett annat problem är att många av dem som drabbas av hjärtstopp är äldre personer. I de flesta fall vet man inte hur deras hälsostatus var innan de råkade ut för hjärtstoppet. Hade till exempel minnet redan börjat svikta eller hade personen andra kognitiva problem?

Vill förstå de bakomliggande orsakerna

Med detta som bakgrund har Gisela Lilja gjort en studie som är den största hittills om kognitiv förmåga efter hjärtstopp. I studien ingår patienter från fem olika länder. Patienterna fick genomföra kognitiva tester, exempelvis minnestester.

I studien studeras dessutom på vilket sett svårigheterna kan påverka patienten och dess närståendes vardag för att kunna förstå vem som är i mest behov av stöd. Forskarna undersöker också om kylbehandling (läs artikel om nedkylning) har något skydd mot utvecklandet av dessa svårigheter.

– Det är jätteviktigt att känna till de bakomliggande orsakerna för att kunna ge rätt vård och rehabilitering, säger Gisela Lilja.

Resultatet från studien är för närvarande under granskning och kommer att publiceras senare i år.

Text: JAKOB AXELSSON