Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Strokediagnos via videolänk

2015-06-08
strokediagnos via videolänk
Magnus Esbjörnsson kan fjärrstyra videokameran i Hässleholm för en undersökning på distans av misstänkt stroke. Här agerar kollegan Pontus Persson, ST-läkare i Hässleholm, patient. Foto: Sun Nilsson

I framtiden kommer allt fler specialistbedömningar kunna göras på distans, tror överläkaren och strokespecialisten Magnus Esbjörnsson vid Hässleholms sjukhus.

Magnus Esbjörnsson
Överläkare och strokespecialist Magnus Esbjörnsson vid Hässleholms sjukhus. Foto: Sun Nilsson

– Det handlar om att spara tid och snabbt kunna sätta in rätt behandling, säger Magnus Esbjörnsson.

Sedan knappt fem år tillbaka har han kunnat koppla upp sig via sin bärbara dator och via en säker videolänk ge kollegorna på sjukhuset råd vid svårbedömda fall.

Fjärrstyr kamera med sin dator

Magnus Esbjörnsson visar oss hur tekniken fungerar. Till sin hjälp har han en kollega i Hässleholm på andra sidan kameran.

– Jag kan se patienten lika bra som om jag befann mig i samma rum. Från min laptop kan jag fjärrstyra kameran och zooma in för att till exempel studera ögonrörelser och andra neurologiska symptom i ansiktet. Och patienten och de anhöriga ser mig också. Jag tycker det här arbetssättet har fungerat otroligt bra.

– Skulle jag i stället ta mig till jobbet när jag har jour skulle vi förlora alldeles för mycket tid. På det här sättet har jag också kunnat hjälpa till även när jag har varit utomlands på någon konferens till exempel.

Har ökat användningen av propplösande medel

Med den nya tekniken har Hässleholms sjukhus kunnat öka användningen av propplösande medel i samband med stroke.

– I nio fall av tio beror stroke på en blodpropp i hjärnan som stoppar blodflödet, men innan en propplösande behandling sätts in måste vi göra en noggrann bedömning av orsaken till symtomen. Förutom den bedömning jag kan göra via videolänk krävs också en röntgenundersökning.

Inom Region Skåne finns ett beslut om att sprida arbetssättet till fler sjukhus. Ett annat utvecklingsområde är att få till en fungerande lösning för mobiler.

– Helst skulle vi också vilja kunna koppla upp oss redan mot personalen i ambulansen, men vi har fortfarande en bit kvar innan tekniken är på plats.

Text: NINA NORDH