Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Streptokockernas högspecialiserade vapen

2016-11-22

Macrophages engulf and digest cellular debris and pathogens.

Det finns vapen här i världen som är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. Vi kan inte heller se bärarna av dessa vapen men ändå är vi alla en del av en pågående strid. Slagfältet för denna ihärdiga kamp är vår kropp och striden sker mellan mikroskopiska angripare som kallas bakterier och våra ädla beskyddare, immuncellerna.

Av alla bakterier som tar sig in i våra kroppar så är det faktiskt bara en liten del som kommer beväpnade med syftet att infektera och göra oss sjuka. Halsflussbakterien Streptococcus pyogenes, en typ av streptokock, är just en sådan bakterie, och vårt immunförsvar kämpar hårt för att skydda oss från sjukdom framkallad av denna.

Makrofagen – med uppdrag att spana

Det finns en särskild typ av immunförsvarscell som kallas makrofag och som står på vakt mot invaderande bakterier. Man kan se på den som en spaningscell där en viktig uppgift är att snabbt rapportera närvaron av farliga bakterier till resten av kroppens immunförsvar. Problemet är att streptokocker bär med sig specialiserade vapen, så kallade virulensfaktorer, som lurar de här spaningscellerna att underskatta hur allvarligt hotet från bakterierna är.

Vill lura immunsystemet

Ett av streptokockernas främsta specialiserade vapen är ett protein: M-proteinet. Det sitter på streptokockernas yta och sprider desinformation till immunförsvarscellerna när dessa kommer i kontakt med bakterierna. Detta resulterar i att spanarna skickar ut felaktiga meddelanden till det övriga immunförsvaret i form av mycket små signalmolekyler. Så i stället för att anropa förstärkning, signaleraras det tvärtom att det går bra att minska på styrkan på det immunologiska svaret. Med andra ord tyder vår forskning på att bakterien kan lura spaningscellerna att flagga för immunologisk nedrustning.

Antibiotikan räcker inte i längden

Lyckligtvis finns det behandlingar för att hjälpa kroppen att bekämpa bakterier som lyckas undvika att bli eliminerade av vårt immunförsvar. En sådan viktig behandling är antibiotika. Antibiotikabehandling är dock inte den ultimata hjälpen i människans ständiga kamp mot attackerande bakterier. Fler och fler sjukdomsframkallande bakterier utvecklar former av resistens mot antibiotika. För att på bästa sätt kunna fortsätta att skydda oss mot infektioner så är det av stort vetenskapligt och medicinskt intresse att vi lär oss mer om hur farliga bakterier som streptokocker använder sina specialiserade vapen för att manipulera det inflammatoriska svaret. Lyckas vi, hoppas vi på att i framtiden kunna utveckla behandlingar för att effektivt avväpna streptokockerna så att våra egna immunförsvarceller till slut står som segrare på slagfältet.

Text: ELIN MOVERT
Foto makrofag: istock.com/selvanegra