Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

2012-10-07

Pengar

Nästan 2 miljarder kronor kostade vården av patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige år 2009. Det visar en studie som gjorts vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund.

I en nyligen publicerad artikel har hälsoekonomer vid institutet tillsammans med forskare på Karolinska Institutet undersökt de direkta vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i Sverige.

Summan blev 1,7 miljarder för hela landet i kostnader för vård och läkemedel, 76 000 kronor per patient. Av den stod 52 procent för kostnader för sluten vård, 27 procent för kontakter med primärvården och 21 procent för läkemedelskostnader.

I den här studien är inte kostnader för hemtjänst, färdtjänst, och inte heller indirekta kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioneringar med.

131 000 kronor per patient

För tio år sedan gjordes en liknande undersökning i Skåne och då tittade forskarna också på indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna stod för runt 40 procent av den totala kostnaden den gången.

– Räknar man med samma siffra den här gången kommer man fram till en total kostnad på 131 000 kronor  per patient, säger Sixten Borg, statistiker vid IHE och en av dem som genomfört studien.

För att kunna göra beräkningar på vad olika sjukdomar kostar samhället måste man först ta reda på hur många personer som har sjukdomen.

Patientregister saknas

Det kan låta enkelt men när det gäller Parkinsons sjukdom finns det inget nationellt register över antalet patienter och då får man använda sig av andra metoder.

Forskarna på IHE använde sig av ett register vid Stockholms läns landsting. Där finns alla vårdkontakter som gjorts noterade och ibland är det registrerat vilken diagnos kontakten gällt. Det innefattar alla typer av kontakter med vården som besök på vårdcentral, telefonsamtal, specialistvård och sjukhusvistelse.

Från registret plockade de ut alla individer som någon gång under tiden 2000-2009 haft en kontakt med sjukvården som hade med Parkinson att göra och som fortfarande var i livet 2009.

Sixten Borg
Sixten Borg på IHE i Lund har beräknat vad kostnaden för Parkinsons sjukdom är i Sverige.

Forskarna resonerade att har man Parkinsons sjukdom har man med största sannolikhet haft kontakt med vården någon gång under en tioårsperiod på grund av sjukdomen.

På det sättet hittade forskarna ungefär fyratusen personer med sjukdomen i Stockholms län.

– Vi har gått på registrerade diagnoser, säger Sixten Borg.

22 000 har sjukdomen i Sverige

Översatt till hela landet skulle det finnas cirka 22 000 personer med Parkinsons sjukdom eller 196 per 100 000 invånare.

Genom att titta i registret vilka kontakter patienterna haft med vården under 2009 kunde forskarna räkna ut hur stor kostnaden i medeltal var per patient. Från det räknade de ut vad kostnaden för alla 22 000 personer med Parkinsons sjukdom i landet är.

– Vi tittade på alla kontakter personen hade och det är inte säkert att alla hade med Parkinson att göra. Ett besök hos sjukgymnast för problem med en axel kan ju bero på något annat, det vet vi inte, säger Sixten Borg

Läkemedelskostnaden fick man genom att titta i Apotekens register över förskrivning av mediciner mot Parkinson under 2009. Kostnaden för läkemedel stod för 21 procent av kostnaderna.

– Vi antog att medicinen som förskrivs mot Parkinson främst användes av personer med Parkinson men det vet vi inte med säkerhet, säger Sixten Borg.

Kostnaden beror på hur svår sjukdomen är

I Umeå har en annan forskningsgrupp gjort en studie där de har dammsugit hela kommunen och gått igenom vartenda fall med misstänkt Parkinsons sjukdom.

Där kom forskarna upp i högre siffror på incidensfall och stämmer det över hela landet är det snarare 35-40 000 patienter i stället för 22 000,

Kostnaden per patient varierar med sjukdomens svårighetsgrad och kan per patient och år uppgå till 250 000 kronor för de med en avancerad sjukdom.

Text och fotot: RAGNHILD AHLGREN