Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stora förväntningar kring alkohol och sex bland unga

2016-06-01

En studentenkät visar att 42 procent av Malmö högskolas studenter hade sex i samband med alkoholkonsumtion.

vinglas

– Det behöver förstås inte vara fel i sig, men det finns tillfällen då alkoholen innebär att man utsätter sig för onödiga risker, säger alkoholforskaren Claes Andersson.

En enkätundersokning om hälsa som genomfördes av studenthälsan vid Malmö högskola med drygt tusen studenter förra året, visade bland annat att 78 procent hade haft sex de tre senaste månaderna. 30 procent av dem med en tillfällig partner och 42 procent hade druckit alkohol i samband med sex.

– Det sexuella risktagandet anses öka nar man dricker alkohol. Enligt WHO är alkohol den starkast bidragande faktorn vid risktagande och sexuella övergrepp, säger Claes Andersson, docent vid Malmö högskola.

Vi uppfattar oss själva och andra som vackrare när vi dricker

Detta risktagande är som störst i åldrarna 18-25 år. Claes Andersson talar om olika förväntningar vi har på alkoholens effekter: att alkohol leder till sexuella kontakter är en, en annan kan vara att man ska känna sig glad och upprymd. Det finns också studier som visar att vi uppfattar både oss själva och andra som vackrare nar vi dricker. Vid rimliga nivåer kan alkoholen också bidra till de önskade effekterna – man kanske dansar lite bättre och blir kanske lite smidigare i relationer. I vissa sammanhang och inom rimliga nivåer kan alkoholen fungera som ett socialt smörjmedel.

– Sedan börjar de negativa konsekvenserna ta över. Risken ökar för att du trillar med cykeln och på samma satt ökar risken för att du hamnar i fel säng, eller upplever andra mer allvarliga negativa konsekvenser kopplade till sexualitet, säger Claes Andersson.

Han vill fortsätta undersöka förhållandet mellan alkoholförväntningar, alkoholkonsumtion och negativa konsekvenser i samband med sex och planerar en interventionsstudie*. Syftet är att undersöka om ett internationellt publicerat interventionsprogram fungerar för att minska sexuellt risktagande i samband med alkoholkonsumtion hos svenska studenter.

– Vi hoppas kunna minska risktagandet genom att påverka förväntningarna på alkohol, säger Claes Andersson.

Text: MAGNUS JANDO

* En undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, det vill säga någon åtgärd som prövas.