Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stor självläkande kraft vid mjölkstockning

2011-07-13

Hög feber och stenhårda bröst är vanliga symtom vid mjölkstockning. Forskande barnmorska har visat att de flesta kvinnor återhämtar sig snabbt även utan antibiotika. Sjukdomsframkallande bakterier i bröstmjölken spelar förmodligen liten roll då de finns även hos friska ammande kvinnor. Detta är viktig kunskap eftersom överanvändning av antibiotika är ett globalt problem.

– Första gången jag träffade en kvinna med mjölkstockning blev jag chockad över hur brösten såg ut och hur ont det måste ha gjort. Det var svårt att förstå hur hon överhuvudtaget hade orkat ta sig till sjukhuset, med den höga febern och de illröda stenhårda brösten, berättar Linda Kvist.

Mjölkstockade bröst

Foto: Linda Kvist

Året var 1993 och Linda Kvist hade efter många år som förlossningsbarnmorska börjat arbeta med ”tidig hemgång”-verksamhet. Eftersom man var angelägen om att tidig hemgång inte skulle försämra amningsstarten började Linda Kvist och hennes kollegor leta i litteraturen för att läsa på om amning och de vanligaste amningsproblem. (Se faktaruta om amning.)

– Vi blev förvånade över hur lite det hade forskats om amning och mjölkstockning. Det lilla som fanns handlade till största delen om antibiotikabehandling.

Vad är mjölkstockning eller mastit?

– Det vet man fortfarande inte riktigt men det rör sig helt klart om en inflammatorisk process, ofta tillsammans med symtom som hög feber med influensakänsla i kroppen och ömma bröst. Frågan är om inflammationen kan övergå i en infektion så småningom. En del anser så och i vissa länder behandlas nästan alla kvinnor med mastitsymtom med antibiotika.

Men allt eftersom Linda Kvist träffade fler kvinnor med mastit började hon känna att det var något som inte stämde. För hur kunde det komma sig att en kvinna med mycket hög feber och ömma bröst kunde vara nästan symtomfri en eller två dagar senare, även om hon inte hade fått antibiotika?

Detta blev upptakten till Linda Kvists doktorsavhandling och vidare forskning.

Akupunktur gav lindring

Hon började studera hur barnmorskor gjorde och vad de gav för rekommendationer och behandling vid mjölkstockning. Det fanns mycket ”tyst kunskap” men de flesta metoderna saknade evidens. Man gav råd som att pumpa ut och kasta mjölken för den ansågs dålig för barnet, att fortsätta att amma, fetvadd, massage eller att lägga kålblad eller keso på brösten.

Även akupunktur användes av en hel del barnmorskor och här kunde Linda Kvist visa att akupunkturen gav en snabbare lindring av symtomen även om kvinnorna inte blev fortare friska än de som inte fått behandling med akupunktur.

Antibiotika ofta onödig

Endast 15 procent fick antibiotikabehandling.

– Det som förvånade mig mest var att de 85 procent som inte fick antibiotika läkte ut av sig själva och det så snabbt.

Efter disputationen fortsatte hon därför att studera bakterieförekomsten i bröstmjölk, både hos kvinnor med mastit och friska symtomfria kvinnor. I en prisbelönt publikation visade hon att även friska ammande kvinnor hade sjukdomsframkallande bakterier i bröstmjölken och att bakteriekoncentrationer hos symtomfria kvinnor var ungefär desamma som hos kvinnor med mastit.

– Det här är viktig kunskap eftersom överanvändning av antibiotika är ett globalt problem som har lett fram till bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika och orsakar mycket svårbehandlade infektioner.

Svårt att förutsäga

Linda Kvist menar att det saknas en hel del kunskap kring vår syn på vad inflammation respektive infektion är och när det ena övergår i det andra.

– Vissa kvinnor behöver antibiotika men vi kan inte i förväg, utifrån en bakterieodling eller hur svåra symtomen är, förutsäga om kvinnan kommer att behöva antibiotika. Det vet vi först om symtomen inte ger med sig – vilket de bör göra inom 24 till 48 timmar.

Linda Kvist fortsätter att forska vidare kring varför merparten av de drabbade kvinnorna övervinner symtomen och läker ut utan antibiotika, trots att de under de första dygnen är så sjuka.

– Kanske är det så att kvinnors immunförsvar, som är dämpat under graviditeten, får en extra skjuts efter förlossningen, det kan vara naturens sätt att se till att mamman överlever. Det är något helt fantastiskt i detta och resultaten kan möjligtvis vara till hjälp i andra sammanhang.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ