Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stor allergistudie ska hjälpa barn och tonåringar

2012-08-14

Ung kvinna snyter sig på grund av allergi

Foto: Dreamstime

Hur vanligt är allergi hos unga tonåringar? Påverkar deras sjukdom skolarbetet och deras framtida liv? De frågorna vill forskarna ha svar på i en stor enkät som omfattar 8 000 barn i södra Sverige. 1000 ska också hudtestas och lämna blodprov.

– Allergier är vanliga hos barn och ungdomar, men hur mycket det påverkar deras vardag är mindre känt, säger Hampus Kiotseridis, barnläkare vid Skånes universitetssjukhus.

AllergikompetensCentrum Syd och Hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus gör nu en stor satsning för att kartlägga allergibesvären hos elever i årskurs 7 och 8 i Södra sjukvårdsregionen.

Sydsverige

Cirka 8 000 barn ska undersökas. De får svara på ett frågeformulär. Omkring 1000 kommer även att få göra hudtest och ge blodprov.

Forskningsprojektet benämns ABISS och det är en förkortning av Allergibarn i Södra sjukvårdsregionen.

– Drygt var tredje 12-åring är överkänslig eller har  någon form av allergi. Till exempel är det väldigt vanligt med pollenallergi i denna ålder. En del har så svåra besvär att det påverkar deras vardag, berättar Hampus Kiotseridis.

Stillasittande

Barn som sitter inne i stället för att vara ute för att undvika allergiska reaktioner riskerar att ta med sitt stillasittande beteende i vuxenlivet. Det i sin tur utgör en riskfaktor för framtida sjuklighet.

I tidigare studier har forskningsteamet kunnat visa att barns livskvalitet försämras under pollensäsongen.

Framtidstro

– Många barn kände sig tröttare och hade svårare att koncentrera sig i skolan. De var mer nedstämda och hade minskad framtidstro.

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus, 13 augusri 2012