Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Splittrad äldrevård kan bli mer jämlik visar ny studie

2010-10-25
Splittrad äldrevård kan bli mer jämlik
Foto: Dreamstime

Några har haft stroke, andra frakturer. Många är multisjuka. Men tre av fyra kan åka hem till ordinärt boende. Vården vid den geriatriska avdelningen i Malmö borde visa vägen för övrig vård i Skåne.

Det menar professor Sölve Elmståhl vid Geriatriskt utvecklingscentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hans enhet har jämfört den geriatriska vården i Skåne.Sölve Elmståhl

Studierna visar bland annat att patienterna som hade behov av hjälpmedel av olika slag när de kom till sjukhusets specialavdelning för äldre i många fall slipper dessa hjälpmedel när de skrivs ut.

Stora skillnader

Jämförelserna i Skåne visar också att åldringsvården skiljer sig kraftigt från kommun till kommun. I några kommuner finns bara en tredjedel så många korttidsplatser för äldre jämfört med de kommuner som erbjuder flest.

Skillnaden är lika stor när det gäller platser på äldreboenden. Detta kan påverka bedömningen när det gäller att få plats på ett äldreboende.

Kvalitetsmätningar

Geriatriskt utvecklingscentrum har av Region Skåne fått uppdraget att vara ett regionalt geriatriskt centrum och har börjat med att utveckla ett kvalitetsinstrument för äldre. Här ingår omvårdnadsfaktorer som trycksår, nutrition, fallrisk, men även funktionsförmåga.

Det sistnämnda saknas i de flesta studier. Dessutom användning av läkemedel, smärta, inkontinens, kommunalt vårdbehov och möjligheten att få hjälp och stöd av närstående.

– I vårt arbete utvecklar vi ett regionalt kvalitetsregister för äldre och äldrevård, berättar Sölve Elmståhl.

Sverige saknar nationellt register. I dag finns enbart Senior Alert, som har provats i en pilotstudie i Malmö. Nu ska arbetssättet spridas i Region Skåne. 

I Malmö finns 24 vårdplatser för geriatrisk vård. Kognitiv medicin i Lund har 15 för patienter med kognitiv svikt. Av drygt 100 vårdplatser på Lunds akutklinik fylls en stor majoritet av äldre, multisjuka. Här finns emellertid inga platser för geriatrisk vård.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 5/2010.