Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spel för äldre – upplevelser för välbefinnande

2014-10-07
Äldre spelar spel
Foto: Datorspel på Lindängelunds vårdboende. Foto: Filippa Törnwall

Tänk dig en skogspromenad, en resa till Paris och möjligheten att få lyssna på just den musik som spelades när du var ung. Den nya tekniken öppnar för virtuella världar. Allting är tänkt att ske på ett vårdboende i Malmö.

Äldre människor, det vill säga 75 plus, är en missgynnad grupp i informationssamhället. Därför har forskaren Jeanette Eriksson, vid Malmö högskola, valt att forska om upplevelser för välbefinnande för denna grupp.

Gemenskap och delaktighet är några av de effekter den nya tekniken möjliggör.

Jeanette Eriksson
Jeanette Eriksson, Malmö Högskola

– Vi har varit ute på ett par olika vårdboenden och dagverksamheter i Malmö för att lära känna målgruppens behov och se vad för sorts spelupplevelser som skapar mervärde. De som vi har träffat är över 75 år och även några äldre döva är med i projektet. Någon av våra deltagare är faktiskt 92 år, säger hon.

Öppnar för gemenskap, engagemang och social interaktion

– Vi har varit ute på ett par olika vårdboenden och dagverksamheter i Malmö för att lära känna målgruppens behov och se vad för sorts spelupplevelser som skapar mervärde. De som vi har träffat är över 75 år och även några äldre döva är med i projektet. Någon av våra deltagare är faktiskt 92 år, säger hon.

Det handlar inte om att sitta ensam med sin iPad och spela ensam på ett rum. Tvärtom är grundtanken med forskningsprojektet att öppna för gemenskap, engagemang och social interaktion. Idén till att introducera ny teknik för äldre kom initialt ifrån Ivan Kruzela, som är doktor i datavetenskap vid Malmö högskola.

– Det första vi har gjort är att försöka se vad som intresserar de äldre och hur de hanterar tekniken. Vi vill helt enkelt se om digital teknik kan skapa mervärde. Äldre människor har ofta sämre finmotorik än yngre. De har sämre reaktionsförmåga och motiveras av andra saker än yngre, så moderna spel som exempelvis Candy Crush fungerar inte lika bra för en äldre målgrupp. Dessutom har många äldre problem med engelska instruktioner, säger hon.

Södra Förstadsgatan 1940-tal. Foto OttoOhm. Från Malmö museers samlingar
Södra Förstadsgatan 1940-tal. Foto OttoOhm. Från Malmö museers samlingar

Virtuell karta med personliga minnen

Lämpliga spel har visat sig vara bland annat bowling, pingis, patiens, mattespel, memory och olika ordspel.

– Tillsammans med personalen har vi jobbat fram ett spel som går ut på att gå en tipsrunda genom att följa en karta och se Malmö förr och nu. Målgruppen är väldigt intresserad av gamla tider så därför har vi valt att fokusera på ett kartspel som handlar om gamla tider, säger hon.

Genom att till exempel klicka på köpcentret Triangeln i Malmö på kartan kan man både se hur det ser ut idag, men också när pensionären var ung. Dessutom får man reda på något om platsen. Tanken är att man själv ska kunna lägga till information till kartan.

– Man kan till exempel lägga information om var man fick sin första kyss eller var man bodde. Sedan kan man se varandras inlägg. Det handlar om saker som föder en dialog och som de äldre är intresserade av, berättar Jeanette Eriksson.

 Text: FILIPPA TÖRNWALL