Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spårar risk för blodsjukdomar

2012-09-20
illustration av röda blodkroppar
Bild: Matton

Ibland händer det att kvinnans immunförsvar reagerar på ”främlingskapet” hos fostret hon bär i sin livmoder.

En ovanlig form av detta är en sjukdom som ger fostret brist på blodplättar och därigenom en ökad risk för blödningar. En grupp lundaforskare ingår i ett projekt som vill råda bot på problemet.

Sjukdomen kallas FNAIT (fetal och neonatal alloimmun trombocytopeni), dvs brist på den typ av celler som kallas blodplättar, trombocyter. Orsaken är att vissa kvinnor producerar antikroppar mot egenskaper på fostrets blodplättar som ärvts från fadern.

Dessa antikroppar kan passera moderkakan och skada fostrets blodplättar. Och eftersom blodplättarna innehåller ämnen som är viktiga för att stilla blod, så löper barn med skadade blodplättar en ökad risk för blödningar. Varje år är det 500 till 1000 barn i Europa som får hjärnblödningar på grund av FNAIT.

Ett forskarnätverk har nu fått EU-stöd för att utveckla ett ”vaccin” som kan användas vid riskgraviditeter. Nätverket koordineras från Tromsø i Norge, men Lunds universitet och Region Skåne är med i samarbetet genom överläkare Jens Kjeldsen-Kragh, expert på blodplättar, Martin L Olsson, professor och överläkare i transfusionsmedicin, och Kjell Salvesen, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi.

Forskarna har redan en tilltänkt behandling som gett lovande resultat i djurexperiment. Nu måste behandlingen testas på människor, och till det behövs blodplasma från kvinnor som tidigare har fött barn med FNAIT. I Norge finns ca 200 sådana kvinnor, och genom forskare och läkare i Sverige, Danmark och Tyskland hoppas man kunna nå ytterligare 300 kvinnor.

Foto: INGELA BJÖRCK