Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sömnen avgörande för att tackla stress

2015-11-16
sova
Bra stresshantering. För att undvika att stress leder till ohälsa är sömnen viktig.

Att mäta stress är komplext. Frida Eek, docent i epidemiologi och legitimerad sjukgymnast, vet att långvarig stress kräver återhämtning. Och att belastning i arbetslivet inte går att hålla isär från privatlivet.

FridaEek
Frida Eek, docent i epidemiologi, forskar om stress.

– Det inte går att hålla stress i separata kärl, säger Frida Eek.
I de forskningsprojekt som Frida Eek, verksam vid Institutionen för hälsovetenskaper, ingått i har stress mätts genom att kombinera självskattningsmått med mätning av stresshormonet kortisol. Men i tidiga studier med kortisolmätningar har stressmätningens komplexitet ofta missats, berättar Frida Eek.

– Teoretiskt kan man förvänta sig att någon som upplever sig stressad också uppvisar fysiologiska tecken på detta, som påverkad kortisolnivå. Men i praktiken hänger självskattning och fysiologi inte alltid lika enkelt ihop. Förmodligen för att den fysiologiska responsen på stress ser olika ut beroende på var i stressprocessen man befinner sig.

Krav på alla plan gör även lättsam stress svår

I några senare projekt har Frida Eek lagt till mätning av hormonet testosteron. Med hjälp av salivprover, som visar både kortisol- och testosteronnivå, har småbarnsföräldrar fått bidra till Frida Eeks forskning om förvärvsarbetande småbarnsföräldrar. Vilka faktorer i arbetsmiljön kan bidra till att de fortsätter må bra – trots de krav som ligger i kombinationen föräldraskap/yrkesarbete?

– Om du upplever krav på alla plan blir den totala bördan till slut för tung. Och då kan även det ”lättsamma” stressa och pressa. Som fritidens alla aktiviteter i kombination med att vara en glad och närvarande förälder. Eller när träning ger alltför höga krav på prestation för att fungera som återhämtning.

Återhämtning A och O

För att undvika att stress ger ohälsa, är just återhämtning A och O. Sömnen är allra viktigast. Frida Eek ogillar begreppet ”positiv stress”. Stress innebär att det råder obalans – kraven är större än förmågan att hantera dessa. Då drabbas ofta sömnen och den stressade hamnar lätt i ältande och oro. Den ”positiva stressen” kan hellre kallas att vara aktiverad, resonerar Frida Eek.

– I det läget är det mycket lättare att koppla av, att känna sig nöjd med dagen och känna att det har varit roligt.

En upplevd positiv attityd till föräldraskap på arbetsplatsen, samt flexibelt arbete med möjlighet till paus och att vid behov jobba hemifrån, har visat sig vara det viktigaste för arbetande småbarnsföräldrars stressnivåer och välbefinnande.

I den analyserade datan kunde Frida Eek dessutom se att ojämlikt ansvar för hemarbetet såg ut att öka risken för ohälsa. Kvinnor som tog ett betydligt större ansvar än sin partner mådde sämre än kvinnor med mer jämlik ansvarsfördelning. Troligen på grund av brist på återhämtning.

Frida Eek hade gärna tittat på hälsan hos män som tar större ansvar hemma.

– Men det fanns inte tillräckligt många av dem med i studien för att analysera detta.

Text och bild: ERIKA SVANTESSON

Bild sovande apa: Colourbox

Artikeln är tidigare publicerad i Närv, Lunds universitets medicinska fakultets personaltidning,