Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Solen minskar risken för diabetes

2017-11-07

Det finns ett tydligt samband mellan brist på sol och förekomsten av diabetes. Men förklaringen till varför vilar fortfarande på forskningens skuggsida.

Foto: UNSPLASH/Meg Sanchez

Att undvika solen är ungefär lika farligt som att röka. Det visar en studie som bland andra Mona Landin-Olsson, adjungerad professor vid Lunds universitet och diabetesläkare vid Skånes universitetssjukhus, gjort. Hon och kollegor tittade på enkätsvaren från 30 000 sydsvenska kvinnor och jämförde deras solvanor med förekomsten av bland annat diabetes (läs mer på sid 31).

– Det vi kunde se var att bland kvinnor som solat mycket hittade vi betydligt färre fall av diabetes och vice versa. Sambandet var tydligt, säger Mona Landin-Olsson.

Låga nivåer av D-vitamin vid diabetes

Gemensamt för både typ 1- och typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdom är att man hittar låga nivåer av D-vitamin i blodet, ett ämne som huvudsakligen skapas när solens strålar träffar vår hud (läs mer här).

Det finns andra observationer som talar för samband mellan solexponering och diabetes. Här, i relativt solfattiga Norden, har vi betydligt mer typ 1-diabetes än i länder som ligger närmare ekvatorn. Till och med inom Sverige är det skillnad, där norr har fler diabetesfall än söder. Andra studier har visat att fler barn insjuknar i typ 1-diabetes under vinterhalvåret.

– Samtidigt, berättar Mona Landin-Olsson, har det gjorts försök att behandla individer som är på väg att utveckla diabetes med D-vitamin – utan effekt.

– Det får oss att undra, är vitaminet kanske bara en markör och finns det i så fall andra positiva effekter med solandet som vi helt enkelt inte känner till?

Ett pussel som tar tid att lägga

Det pågår mycket forskning på området. Men det är ett stort och komplext pussel som läggs över lång tid.

– Det är viktigt att inte bränna sig. Samtidigt kan vi säga att myndighetsförslag av typen att helt skärma av skolgårdar för att skydda barnen från solen verkar tokiga.

Klart är att vi har mycket att vinna om vi kan förstå solens inverkan på våra kroppar.

– Det finns en stor potentiell kraft i solen som påverkar förekomsten av vissa sjukdomar som i dagsläget orsakar både lidande och stora kostnader, säger Mona Landin-Olsson.

Text: AXEL JÖNSSON