Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Solen har dubbla effekter – men nyttan överväger

2011-06-07

solparasoll

Att sola minskar risken för både diabetes och blodproppar i benen. Det visar en forskargrupp i Lund, som vill tona ner talet om solstrålarnas farlighet.

– Att sola är mer nyttigt än farligt, så länge man inte bränner sig! Enda undantaget är om man tillhör någon av riskgrupperna för att få malignt melanom, säger cancerforskaren Håkan Olsson i Lund.

Forskarna vid Lunds universitet fick för tio år sedan in enkätsvar från 30 000 kvinnor i södra Sverige. Den enkät de skickat ut innehöll frågor om solvanor och om kända riskfaktorer för malignt melanom. Dessa riskfaktorer är att vara rödhårig, blond eller fräknig, att ha många födelsemärken och att ha hudcancer i släkten.

Enkätsvaren jämfördes sedan med sjukdomsregister för både malignt melanom, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det var då man fann att kvinnor som solat mycket hade färre fall av diabetes och blodproppar. Ännu opublicerade data från forskargruppen visar också att kvinnor som solar regelbundet lever längre än kvinnor som inte gör det.

– Man kunde förstås tänka sig att de solande kvinnorna var mer noga med sin hälsa över huvud taget – att de motionerade mer och höll bättre kontroll på vikten. Men solandets skyddseffekt kvarstår även om man tar hänsyn till vikt och motion! säger Håkan Olsson.

Nyckeln till solens positiva verkan anses ligga i vitamin D, som har en erkänd förmåga att motarbeta cancer och inflammation. Vitamin D får vi i oss via feta fiskar, ägg, kött och magra D-vitaminberikade mjölk- och margarinprodukter. Den främsta källan är dock solbestrålad hud.

Andra studier har också visat att blodproppar i benen är dubbelt så vanliga under den mörka årstiden, och att fler personer insjuknar i typ 2-diabetes under vinterhalvåret. Man har även funnit att barn med höga nivåer av vitamin D i blodet löper mindre risk för typ 1-diabetes.

När lundaforskarna startade sin stora studie av de 30 000 kvinnorna var det faran för malignt melanom som stod i fokus. Denna sjukdom har sedan 1980-talet ökat med 2-3 procent per år. Det är oroande siffror, eftersom malignt melanom är en dödlig cancerform: mellan en tiondel och en femtedel av patienterna avlider i sin sjukdom.

kvinnor som solar
Att sola är nyttigt för de flesta, så länge det görs på ett klokt sätt så att man inte bränner sig. Foto: Scanpix.

Studien visade som väntat att det fanns ett samband mellan solvanor och melanom – men bara för de kvinnor som tillhörde någon av riskgrupperna.

– Om solbad och solariebruk verkligen vore de enda orsakerna till malignt melanom, så borde solvanorna gett utslag i mycket fler fall, menar Håkan Olsson.

Han anser att riskpersoner bör skydda sig mot solen, och hellre då med kläder än med solkrämer. Alla andra bör sola ”lagom”, vilket betyder att inte bränna sig men att inte heller vara onödigt rädd för solstrålarna.

Att ligga avklädd på en strandhandduk är dessutom inte nödvändigt, eftersom det räcker att några kroppsdelar får sol på sig.

klippa gräs
De nyttiga D-vitaminerna får man även genom att jobba i trädgården. Foto: Johnér.

Solen ger sin nyttiga D-vitamineffekt lika mycket till den som t.ex. går en promenad med sommarkläder på, jobbar i trädgården eller ligger i hängmattan i shorts och linne.

– Att förvandla sig till en stekt gris är ju inget vi förespråkar, även om man inte tillhör en riskgrupp, säger Håkan Olsson med en drastisk formulering.

Själv ligger han aldrig på stranden men är däremot som jägare mycket ute i skog och mark under sommarhalvåret.

Men ökningen av antalet melanomfall, vad beror då den på? Här har forskningen inget svar, bara teorier. Att ökad extrem kontakt med solen spelar roll är troligt, men en annan teori är att melanomcellerna (som finns inte bara i huden utan också i bl.a. ögon, öron och hjärna) lagrar giftiga föroreningar, och att den inlagringen ökat under de senaste årtiondena. UV-ljus och giftupplagring skulle kunna samverka och ge en ökad risk.

undersökning om solvanor
Utrustning för att ta DNA-prov via saliv ska skickas ut till alla kvinnor i lundastudien. Håkan Olsson och Anita Schmidt Casslén går igenom listorna. Foto: Roger Lundholm.

Ärftlighet spelar roll för en viss andel av melanomfallen. Lundaforskarna deltar i ett internationellt samarbete där man funnit flera gener som ökar risken för malignt melanom. Nu vill man också studera generna hos de 30 000 kvinnorna ur den första studien. De kommer per post att få små ”spottkoppar” för salivprov vars DNA ska undersökas.

Det finns fortfarande många oklarheter när det gäller sambanden mellan gener, D-vitamin, melanom och andra sjukdomar. Alla forskare är inte övertygade om D-vitaminets skyddseffekt mot cancer och hjärt-kärlsjukdomar, även om bevisningen gradvis växer.

– Detta är ett mycket hett ämne på internationella konferenser just nu. Det verkar som om D-vitamin spelar en viktig roll i samband med många olika sjukdomar. Sista ordet är inte sagt, men här pågår en intensiv forskning på området, säger Håkan Olsson.

Text: INGELA BJÖRCK