Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Soleksem vanligare än läkemedelsbiverkan

2011-06-07

solparasoll med blå och vita ränder

Foto: Dreamstime

Soleksem är ett ganska vanligt problem. Även läkemedel kan ge problem i kombination med sol, framför allt medel för utvärtes bruk. Det förklarar professor emeritus Bo Ljunggren, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus.

När han skrev sin avhandling år 1978 kunde sulfa och andra mediciner för invärtes bruk ge fototoxiska skador i kombination med sol. Patienterna såg ut att ha bränt sig även om de bara varit ute och solat i en kvart.

Geler kan ge problem

Med dagens antibiotika har dessa skador blivit mindre vanliga, även om de ibland förekommer vid tetracyklinbehandling. Läkemedel för utvärtes bruk kan däremot fortfarande ge problem. Bo Ljunggren ger som exempel ketoprofen i geler som ska dämpa muskelsmärtor hos idrottare och tränande unga.

Gelerna såldes receptfritt långt fram i vinter, men har nu blivit receptbelagda. Biverkningsregistret hade fått så många rapporter om dem att de inte får användas helt fritt längre.

Ett problem med dessa geler var att de vållade eksem. Det hjälpte inte att ta bort dem. Resterna av geler fanns ofta kvar i idrottsutrustningen och därmed blev skadorna svårläkta.

Vi har haft många patienter som sökt Hudkliniken genom åren för skador orsakade av dessa geler.

Träna huden

Betydligt vanligare är dock att patienter som solar får soleksem, framförallt när huden är otränad för solstrålning tidigt på våren.

Upp till tio procent av kvinnorna i åldrarna 15-30 år kan få klåda och utslag av solandet. Ofta går besvären bort på en vecka, men det finns patienter som måste behandlas, säger Bo Ljunggren.

Ett sätt är att härda patienterna: låta dem sola ett par gånger i veckan under sex veckors tid för att träna huden att tåla strålning. Fungerar denna metod används den även de påföljande åren. Efter några år brukar besvären försvinna av sig själva.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND