Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Söker mat som dämpar äldres inflammationer

2011-10-27

En äldre kvinnas korsade händer

Foto: Dreamstime

Målet är att hitta hälsolivsmedel för äldre. Förhoppningen att hitta en cocktail av probiotika och komponenter från växtriket som motverkar kroniska lindriga inflammationer.

Bengt Jeppsson, professor i kirurgi vid Lunds universitet, har under många år forskat på hur ”goda” bakterier i maten, så kallad probiotika, kan förbättra människors hälsa. Tidigare forskning har bland annat resulterat i hälsodrycken Proviva.

Tarmen försämras med ålder

Nu kommer han och hans kollegor vid Medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet samt SLU att ge sig in i ett nytt projekt med målet att förbättra hälsan och motverka lindrig inflammation hos äldre patienter.

– När vi åldras förändras mag-tarmkanalens fysiologi och funktion. Det bidrar både till ökad risk för sjukdomar och sämre livskvalitet. Det råder sannolikt ett samspel mellan bakteriefloran i matsmältningskanalen och förändrad immunfunktion.

Genom att tillföra probiotika kan vi påverka bakteriefloran och inflammation både i tarm och i kroppen i övrigt, förklarar Bengt Jeppsson.

Snälla bakterier och ämnen från växtriket

Detta vill forskarna uppnå genom att kombinera nyttiga polyfenoler, som finns i främst frukt och bär, med probiotiska bakterier. Det är växternas polyfenoler som bidrar till att det är så nyttigt att äta frukt och grönsaker.

Kombinationen av polyfenoler och probiotika är tänkt att dels motverka mindre snälla bakterier i matsmältningskanalen, dels mer direkt minska inflammationen. Förhoppningen är att dessa nya livsmedel ska förbättra hälsa hos framför allt äldre personer utan kända sjukdomar men med tecken på lindrig kronisk inflammation, som vid hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes typ II eller övervikt.

Text: JOHANNA SANDAHL