Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snabbare upptäckt och behandling av svår sepsis

2011-05-16

 

streptokocker i blodkärl

Bakterier i blodkärl. Foto: Dreamstime

Sepsis är namnet på en infektion som framkallar en serie reaktioner i kroppen som i värsta fall kan sluta med döden. Problemet för både patienter och läkare är att tillståndet i början är svårt att skilja från mindre farliga infektioner som t.ex. en kraftig influensa eller vinterkräksjuka. En forskare i Lund har nu funnit ett ämne i blodet som visar dels om en patient har sepsis, dels hur allvarligt fallet är.

– Ungefär var femte patient med sepsis som läggs in på sjukhus riskerar att utveckla en svår sepsis inom det första dygnet. Om läkaren inte direkt förstår att patienten är allvarligt sjuk är risken att han eller hon inte får tillräcklig behandling. Det kan också hända att patienten hamnar på en avdelning med lägre personaltäthet och därmed mindre tät tillsyn, säger läkaren och forskaren Adam Linder.

Vanlig dödsorsakhjärtbevakning under operation

Sepsis (förr kallat blodförgiftning) innebär att immunförsvaret överreagerar på en infektion, vilket sätter igång en serie händelser i kroppen. Det som händer är bl.a. att blodkärlen börjar läcka, vilket ger blodtrycksfall som så småningom skadar både njurar, hjärta och hjärna. Sepsis är den tionde vanligaste dödsorsaken i världen, och den som orsakar flest dödsfall bland de redan svaga patienterna på sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

Säkrare diagnos med biomarkör

Sepsis behandlas med antibiotika, vätska och syrgas. Men först måste patienterna identifieras som sepsisfall, och de markörer som används ger inte alltid säkra utslag. Adam Linder har funnit en bättre biomarkör i proteinet HBP (heparinbindande protein). Detta släpps ut från en viss sorts vita blodkroppar i mängder som motsvarar immunsystemets reaktion: ju större överreaktionen och därmed sepsisrisken är, desto större är mängderna HBP i blodet hos en patient.

sköterska behandlar ett blodprov

Mätningar av HBP kan också användas i samband med en annan sjukdom, hjärnhinneinflammation (meningit). Denna finns i två former, bakteriell meningit och virusmeningit. Även här är det viktigt att få en snabb och korrekt diagnos för att minska risken för komplikationer och dödsfall. Mängden HBP i patientens ryggvätska har visat sig ge säkrare svar än de metoder som idag används.

Snabb analys ett krav

För att HBP-mätningar ska kunna slå igenom på sjukhusen krävs dock att analysen kan ske snabbt.

– Jag analyserade mina prover i labbet, vilket tog sex timmar. Så länge kan en läkare på akuten inte vänta. Tiden måste ner till max en timma, säger Adam Linder.

Ett lundaföretag, Hansa Medical, utvecklar nu patenterade metoder för att snabbt analysera HBP i samband med både meningit och sepsis.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto: Dreamstime

Ett pressmeddelande från Lunds universitet 14 maj 2011