Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snabbare diagnos av blodförgiftning med ny metod

2012-11-20
Per Åkesson och Linda Johansson
Per Åkesson och Linda Johansson. Foto: Roger Lundholm

Forskning i Lund visar att ett protein varnar långt innan blodförgiftning, sepsis, bryter ut. Nu jobbar läkare vid Skånes universitetssjukhus för att få fram snabbare diagnos.

– Flera forskarlag vid Lunds universitet har tidigare arbetat med Heparin-Bindande protein HBP, berättar Per Åkesson, biträdande överläkare vid Infektionskliniken.

I en tidigare studie upptäcktes att fanns förhöjda nivåer av HBP i blodet hos patienter 6-8 timmar före det att svår sepsis brutit ut.

Nu ska en multicenterstudie på sjukhusen i Lund, Malmö, Linköping, Örebro och på ett sjukhus i USA försöka upprepa dessa resultat för att se om det går att lansera en diagnostikmetod för att tidigare upptäcka svår sepsis. Vid allvarlig blodförgiftning försvinner blodplasma ur kärlen in i kringliggande vävnad. Tillståndet kan vara livshotande. För att rädda patienten krävs vätska, antibiotika och syrgas samt oftast avancerad intensivvård.

– Kan vi upptäcka sjukdomen tidigare går det att sätta in behandlingen snabbare och därmed förhoppningsvis rädda fler liv, säger Åkesson.

Dödligheten i svår sepsis är mellan 10 och 40 procent. Patienterna drabbas av cirkulationssvikt. Sjukdomens symtom är ofta svåra att tolka rätt. Under åren har ett 20-tal olika läkemedel provats på patienter med svår sepsis. Inget har hittills visat sig tillräckligt bra, men med effektiv diagnostik ökar möjligheten att rädda liv med de behandlingsmöjligheter som finns idag.

En doktorsavhandling har producerats inom forskningen. Multicenterstudien som omfattar ca 850 patienter görs tillsammans med det Lundabaserade bolaget Hansa Medical samt det brittisk-norska diagnostikbolaget Axis–Shield.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 6, 2012