Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Slå in kilar i det okända

2019-05-24

Barn som leker forskare

Foto: istock.com/deucee_

I december 1971 förklarade USA:s president Richard Nixon krig mot cancer. Sporrad av att ha lyckats sätta en man på månen var det nu dags att hitta botemedlet mot cancer. Det visade sig vara lättare att
lösa de tekniska utmaningarna med en månfärd, än att helt utrota cancer. Men de satsningar som har gjorts över världen sedan dess inom cancerforskningen har inneburit stora framsteg, både vad gäller diagnos, behandling och överlevnad. I den här tidningen lyfter vi spännande cancerforskning som görs i Skåne.

Vi berörs alla av cancer, antingen som drabbade eller som närstående. Varje år insjuknar ungefär 60 000 personer i cancer i Sverige och uppskattningsvis var tredje nu levande person kommer att få ett cancerbesked under sin livstid (Källa: Cancerfonden). Cancer består av ungefär 200 olika tumörsjukdomar, och även om prognosen för många av dessa förbättrats, återstår mycket att göra. För att slå in fler kilar i det okända och hitta nya angreppssätt mot cancer behövs olika sorters forskning.

Stapeldiagram där trenden vänds. FÖRBÄTTRAD PROGNOS På 1970-talet skattades den relativa femårsöverlevnaden vid cancer till 35 procent för män och 48 procent för kvinnor. Idag är motsvarande siffror 75 procent för män och 74 procent för kvinnor. Källa: Socialstyrelsen

Grundforskning ger bland annat kunskap om hur cancerceller fungerar och interagerar med den omgivande miljön, klinisk forskning vässar diagnosmetoder och behandling och tillsammans med omvårdnadsforskning förbättrar allt detta vården för de personer som drabbas och deras närstående.

Det är omöjligt att i det här temat hinna berätta om all den spännande cancerforskning som görs i regionen, vi har bara hunnit skrapa på ytan. Under arbetet med tidningen har vi fått många intressanta tips som vi hoppas kunna berätta mer om framöver.

Trevlig läsning!

Tove Smeds