Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ska reparera hjärtan med nya muskelceller

2013-04-18

Kön till donerade hjärtan växer. En tredjedel väntar förgäves. Men i vår inleds kliniska försök i bland annat Lund som går ut på att finna en metod att i stället reparera det skadade hjärtat med injicerade hjärtmuskelceller.

– Stamceller har länge varit den medicinska forskningens Klondyke: många löften men lite verkstad, säger professor Stefan Jovinge självironiskt.

Ett steg på vägen mot fungerande stamcellsterapier mot skador efter hjärtinfarkt var CardioCell som avslutades i höstas. Under tre år samverkade forskare vid åtta europeiska universitet med Jovinge som koordinator. Nu går fyra av dessa vidare i ett förlängt samarbete.

Stefan Jovinge
Efter tre år som koordinator för det europeiska forskningsnätverket CardioCell går Stefan Jovinge vidare med en multicenterstudie i vilken man injicerar hjärtmuskelceller i det skadade hjärtat. Foto: Roger Lundholm

Hjärtats celler nybildas hela livet

För lundaforskarna skedde ett genombrott när man tillsammans med forskare från Karolinska Institutet använde sig av KOL 14-metoden och lyckades visa att hjärtats muskelceller nybildas genom livet.

– Nybildningen är emellertid inte tillräcklig för att kunna reparera det skadade hjärtat. Men våra fynd visar att hjärtat har en inneboende kapacitet som vi kan utgå ifrån, säger Stefan Jovinge.

Hitta rätt plats med rätt celler

Metoden att spruta in okontrollerad cellblandning i hjärtmuskelcellerna har hittills visat sig alltför grov med exempelvis risk för biverkningar i form av tumörer. De kommande kliniska studierna siktar i stället in sig på att injicera utvalda hjärtmuskelceller i det skadade hjärtat efter infarkten.

– Med hjälp av sjukhusets avancerade MR-bilder av hjärtat kan vi se var skadorna är störst för att därefter stimulera de celler som finns där, berättar Stefan Jovinge.

Kliniska studier på gång

Målgruppen för de kliniska studierna, som bedrivs på ett flertal svenska och amerikanska sjukhus, är personer som drabbats av sin första hjärtinfarkt.

I ett längre perspektiv hoppas forskarna finna metoder som stimulerar hjärtmuskelcellernas egen nybildning av livskraftiga celler.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev 2 – 2013, 27 mars 2013