Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sepsiskedjan – för snabbare vård

2018-11-06

Årligen insjuknar tusentals skåningar i sepsis. Varje timme räknas när det dödliga och svårtolkade tillståndet ska bekämpas med rätt antibiotika och vidare behandling. Därför har Skånes alla sjukhus nu infört arbetsmodellen Sepsiskedjan. Resultaten? Förbluffande.

Vad är sepsis?

Foto: VM/iStock

Det var när läkaren och forskaren Mari Rosenqvist arbetade på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som idén kläcktes. Där såg hon hur sepsispatienter togs om hand på ett sätt som inte alltid var det bästa.

Mari Rosenqvist. Foto: Bengt Flemark

– Det var 2011 och kardiologerna hade infört ett särskilt spår för patienter med hjärtinfarkt, och neurologerna arbetade med sitt strokespår. Så jag tänkte: ”Varför inte ett sepsisspår?”.

Förvarnas vid misstanke

Tänkt och gjort. Mari Rosenqvist kartlade situationen och en kedja, som steg för steg bestämde hur misstänkta sepsisfall skulle tas omhand, infördes på prov i Malmö. Från och med nu skulle vårdpersonalen förvarnas vid misstänkt sepsis – så tidigt som det bara var möjligt.

Resultaten lät inte vänta på sig. Med det nya arbetssättet fick 90 procent av de svårast sjuka infektionspatienterna antibiotika inom en timme. Tidigare var motsvarande siffra 22 procent.

– Studier har visat att för de allra svårast sjuka patienterna, de med septisk chock, ökar dödligheten med cirka åtta procent för varje timmes fördröjning. Sepsiskedjan har därför inneburit en betydande förbättring, säger Mari Rosenqvist.

Finns nu i hela Skåne

Numera går ett sepsislarm om en patient uppfyller vissa kriterier utifrån puls, blodtryck, andningsfrekvens och temperatur. Kedjan täcker handläggning ända hemifrån, när patienten till exempel hämtas med ambulans, fram till korrekt vårdplats.

Med de positiva resultaten från Malmö i ryggen fick Mari Rosenqvist och sepsissjuksköterskan Maria Bengtsson-Toni möjlighet att arbeta regionalt med modellen för att den skulle komma alla skåningar till del. Nu finns Sepsiskedjan på alla sjukhus i Skåne.

– Målet är att det initiala omhändertagandet ska vara lika bra var du än söker, även om ambulanser med patienter som har misstänkt sepsis alltid ska dirigeras till ett akutsjukhus, säger Mari Rosenqvist.

Vänt svåra trender

Alla skånska sjukhus har numera en sepsisansvarig läkare, sjuksköterska, medicinsk sekreterare och, i en del fall, undersköterska som arbetar och utvecklar konceptet.

– Att se hur teamen gör ett fantastiskt arbete med att vända, i vissa fall rätt svåra, trender på våra sjukhus är väldigt tillfredsställande. Kvaliteten på sepsisvården har höjts i Skåne, säger Mari Rosenqvist.

Text: AXEL JÖNSSON

Sepsis i siffror

Lär dig känna igen symtom vid sepsis