Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se över din vardagsstress

2017-05-16

Att vara utmattad och försöka ”skärpa till sig” på egen hand är en svår nöt att knäcka. Med ReDO-metoden läggs fokus istället på att stötta utmattade personer i att förändra sin vardag.

Lena-Karin Elandsson. Foto: Erika Svantesson

– Allt hänger på att du är tillräckligt återhämtad för att vilja och orka förändring, betonar Lena-Karin Erlandsson, arbetsterapeut och forskare vid Lunds universitet.

Hon vet att en helt slutkörd person inte är mottaglig för hennes ReDO-behandling, som i korta drag ser ut så här: Vid gruppträff ar får deltagarna redskap för att analysera sin vardag och identifiera mönster som dränerar oss på energi – men också hitta det som ger kraft. Sedan dras strategier upp för gynnsamma förändringar.

– Det handlar om att återta upplevelsen av hälsa i vardagen. Det måste deltagaren göra på egen hand. Det finns inget facit – det som jag mår bra av är inte samma som det du mår bra av. Någon kan må bra av 14 timmars jobb per dag, trots att det inte anses vara det ”normala”, säger Lena-Karin Erlandsson.

För lite att göra kan också vara stressande

Att vara stressad eller utmattad behöver inte betyda att man har för mycket att göra. Det kan lika gärna bero på motsatsen. Ohälsosam stress handlar om att ha förutsättningar i sitt liv som man inte klarar av, oavsett var dessa finns. En återvunnen vardagshälsa är starkt beroende av att problemet hittas innan åtgärder sätts in. Till en början behövs kanske medicinering och vila. Men att gå direkt tillbaka till vardagen som den såg ut före sjukskrivningen funkar sällan. När orken börjar återvända är det därför läge att försöka förändra vardagen. Tillvaron kan i stort förbli densamma, men aktiviteter och mönster som skapar stress och ger ohälsa ringas in.

Om de inte helt kan elimineras, kan de i alla fall hindras från att sprida ut sig. Lena-Karin Erlandsson illustrerar med en trasmatta, där vardagen delas in i olikfärgade ränder med varierande bredd.

Hon låter rött stå för störningar, saker som får dig att komma av dig och tappa fokus. Det röda måste ibland få finnas, men inte oftare än nödvändigt och absolut inte då din bästa chans till återhämtning sker. För att metoden ska hjälpa på sikt krävs stöttning från familj, kolleger och chefer.

– Annars blir det ett väldigt ansvar för den enskilde att axla. Det är enorm skillnad på att själv, lite urskuldande, fråga ”Är det ok att jag stänger min dörr så att jag kan koncentrera mig?” och på att ha en stöttande chef som förstår behovet av förändring, säger Lena-Karin Erlandsson.

Identifierar vardagsmönster: likt en trasmatta delas vardagslivet in i olikfärgade ränder med varierande bredd.

Text: ERIKA SVANTESSON


Lyssna på Vetenskap och hälsas podd om stressforskning