Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samarbete över Sundet ger bättre vård av höft

2010-12-29
Britta Hørdam och Ami Hommel
Britta Hørdam och Ami Hommel samarbetar med Prohip för bättre omhändertagande av patienter med höftproblem. Foto: Roger Lundholm

I Lund läggs personer som bryter höften in direkt utan att passera akuten. På andra sidan Öresund förbereds rehabiliteringen redan då patienten skrivs in.

Nu förenas de goda krafterna på båda sidor av Sundet. Ett 40-tal sjuksköterskor och undersköterskor ska utbildas i och sprida kunskap om god, beprövad vård av personer som drabbas av svår ledsvikt eller höftfraktur.

Projektet har döpts till Prohip och delfinansieras av EU. Planerade och akuta höftoperationer är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen och Norden toppar statistiken, kanske som en följd av vårt solfattiga klimat.

Men inga sanningar om bästa kliniska praktik är eviga.

– Vi brukar säga att vi gör vårt bästa – men det räcker inte! säger sjuksköterskan Ami Hommel på ortopeden i Lund.

För att uppnå en ännu bättre kvalitet i vården krävs också en förmåga och lust att lära nytt.

– Det kan exempelvis handla om att prioritera de patienter som vi redan från början kan se att de behöver stort stöd sedan de skrivits ut från sjukhuset, berättar projektledaren Britta Hørdam från University College på Själland.

Ett sätt att uppnå detta är att ha en aktiv hemsida där såväl patienter som anhöriga och vårdpersonal kan ta del av klinikens och forskningens senaste rön – nu med ett underlag som inte begränsas av nationsgränser. Vägen dit går bland annat över utbildningen och arbetet i Prohip.

– Deltagarna är oerhört motiverade. En effekt som vi räknar med är flera nya magisteruppsatser och kanske en och annan doktorand, säger Ami Hommel.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 7/2010.