Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran

2011-03-01

Barn som genomgår en magnetkameraundersökning sövs rutinmässigt eftersom tekniken är  känslig för rörelser. Men narkos är förenat med risker.

Forskare i Lund har utvecklat en metod som gör narkosen överflödig i de flesta fall. Barnen förbereds med bland annat en sagobok och får sedan titta på film vid själva undersökningen.

magnetkamerabild av hjärnan
Magnetkamerabild av hjärnan. Foto: Dreamstime.

Kan man få en femåring att ligga helt stilla i över en halvtimme? Minst så lång tid krävs för att man ska kunna genomföra en magnetkameraundersökning.

De flesta barn som genomgår en magnetisk resonanstomografi, eller magnetkameraundersökning som man säger till vardags, sövs rutinmässigt. Tekniken är nämligen känslig för rörelser och det krävs att patienten ligger helt stilla i en tunnel inuti magnetkameran. Undersökningen tar normalt mellan 30 till 60 minuter.

Risker med att söva

Röntgensjuksköterskan Erna Törnqvist ville ta reda på om även små barn kunde klara en undersökning utan att behöva sövas.

– Det finns alltid risker förenade med att söva någon så det är bra om man kan undvika det, säger Erna Törnqvist.

Förutom riskerna, då i värsta fall andningen kan slås ut, blir undersökningen dyrare eftersom narkospersonal måste vara närvarande och hela proceduren tar längre tid. Det leder till att man hinner med färre patienter, med längre köer som följd.

Utmaning att ligga stilla

Till skillnad från vuxna, som kan uppleva obehag och ibland även drabbas av panik i det trånga utrymmet inne i magnetkameran, tycks inte detta vara något större problem för barn.

– De flesta barn gillar att krypa i trånga utrymmen. En del barn blir förstås ledsna när de inte ser sina föräldrar men den riktigt stora utmaningen är att få dem att ligga helt stilla.

Sagobok och dockmodell

33 barn i åldrarna 3-9 år som deltog i studien, förbereddes inför undersökningen med hjälp av informationsmaterial som de fick hemskickat i god tid inför undersökningen. Materialet bestod dels av en enkel, illustrerad broschyr som i detalj förklarade hur undersökningen skulle gå till. Dessutom fick barnen en sagobok om Sjörövar-Sonja, en flicka som ska genomgå en magnetkameraundersökning, hur hon övar sig på att ligga helt stilla och hur hon sedan klarar undersökningen galant.

Dockmodell av magnetkamera
Foto: Erna Törnqvist

När barnen sedan kom till undersökningen fick de först leka med en dockmodell av en magnetkamera och även lyssna på de knackande ljuden som hörs när magnetkameran arbetar. Vid själva undersökningen fick de dessutom titta på film med hjälp av en spegelanordning. Barnen hade oftast med sig en egen favoritfilm. Enda kravet var att det skulle vara en lugn film som inte gjorde barnen alltför uppspelta.

– Vi hade en flicka som till synes låg alldeles stilla men bilderna blev suddiga hela tiden. Då upptäckte vi att hon sjöng med till filmen.

Hur gick det då, klarade barnen undersökningen utan att behöva sövas?

– Det visade sig att så många som 30 av totalt 33 barn kunde vara så pass stilla att vi fick bilder av acceptabel kvalitet, säger Erna Törnqvist.

Större studie väntar

Hon har fått många positiva reaktioner, både från andra sjukhus i landet men även från utlandet i samband med en internationell konferens i Boston.

– Jag och de som arbetar med magnetkameraundersökningar av barn här i Lund är överens om att detta är bra. Jag vill nu gå vidare med en större studie där vi systematiskt implementerar olika åldersgrupper och olika typer av undersökningar.

Erna Törnqvists har i sin avhandling även studerat vuxnas specifika upplevelser och behov vid magnetkameraundersökningar. Mer om detta i artikeln ”I en annan värld” – så upplevs magnetkameran.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ