Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så uppkommer prostatacancer

2010-05-12

Prostatacancer är med nära 10 000 nya fall om året den vanligaste cancerformen i Sverige. En forskargrupp vid Avdelningen för klinisk kemi vid Lunds universitet och SUS Malmö har nu funnit en mekanism som kan ha betydelse för både hur sjukdomen uppkommer och hur allvarlig den blir.  

Gruppen leds av forskarassistenten Yvonne Ceder och studerar så kallade mikroRNA. Det är små molekyler som kommer in i ett sent steg av ”översättningen” av cellernas DNA-kod till olika proteiner. Man har hittat ett visst mikroRNA kallat miR-34c, som finns i lägre mängder hos patienter med prostatacancer än hos friska män.  

MikroRNA dämpar aggressiva tumörer

– Vi fann detta genom en screening av alla mikroRNA hos prostatacancerpatienter. Nästa steg var att se om de låga nivåerna av miR-34c var en följd av sjukdomen eller en bidragande orsak till den. Det verkar vara det senare, förklarar Yvonne Ceder.  

Forskargruppen har kunnat visa inte bara att det rent allmänt finns mindre miR-34c hos patienter med prostatacancer, utan också att de lägsta nivåerna av denna molekyl är kopplade till de mest aggressiva tumörerna. Patienter med högre nivåer av miR-34c levde därför i genomsnitt tre år längre än patienter med låga nivåer.  

Öppnar för diagnos och behandling

cellodlingsflaska

I cellförsök har man också funnit att låga mängder miR-34c ökar cellernas tillväxthastighet, överlevnadsförmåga och förmåga att migrera och invadera, dvs kunna ge upphov till metastaser. Det tyder på att miR-34c hos friska personer utgör ett verktyg för att hålla tillbaka tumörer genom att hejda en okontrollerad tillväxt och spridning. Fynden öppnar möjligheter för att i framtiden använda miR-34c både för att ställa diagnos på prostatacancer, ge en prognos för cancerns utveckling och behandla cancern.  

Medicin ännu avlägsen

– Vi vet redan att det är möjligt att framställa konstgjorda miR-34c-molekyler. Det som nu måste undersökas är om och hur man skulle kunna ge dessa till patienter som har låga nivåer av miR-34c och därigenom stoppa celltillväxt och metastasering, säger Yvonne Ceder. Hon tror att sådana tillämpningar ligger långt fram i tiden, men tycker att utsikterna ser lovande ut.  

Forskargruppen ska nu gå vidare till försök med möss som fått mänskliga tumörceller, och se om dessa går att påverka genom tillskott av miR-34c. Man vill också undersöka vilka proteiner som påverkas av miR-34c. Två sådana proteiner har man redan identifierat, men det kan finnas fler.

Text: INGELA BJÖRCK