Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så påverkar operation nattsömnen vid näspolyper

2017-03-21

Tänk dig att du är så förkyld att du på natten inte alls kan andas genom näsan. Munnen är torr som en öken. På morgonen värker huvudet och du har nästan inte kunnat sova alls. Att tänka en enda smart tanke en sådan dag känns värdelöst, hjärnan är nästan helt avstängd. Tänk dig sedan att detta är din vardag och varje dag är lika illa.

Så kan det vara för de hårdast drabbade patienterna som har polyper i näsan, innan de får behandling i form av kortisonsprayer i näsan eller operation. När slemhinnan som täcker insidan av näsan och bihålorna drabbas av polyper svullnar den sakta. Efter några år blir det allt svårare att andas genom näsan och till sist kan hela näsan vara helt tilltäppt. Dessa patienter har även problem med rinnande näsa, nysningar och många har dessutom astma och överkänslighet för mediciner som Magnecyl och Ipren. Att sjukdomen påverkar patienterna när de är vakna är välkänt men man har tidigare inte undersökt i någon större omfattning hur sjukdomen påverkar deras sömn och vilka konsekvenser detta får. Runt fyra procent av befolkningen drabbas av sjukdomen och behandlingen är i första hand kortisonspray i näsan och vid uttalade besvär operation.

Näsa rakt framifrån som är utfylld av polyper. Allt som är grått är polyper och speciellt i den nedre delen ska det vara ett hålrum för luften att passera genom. Bild: Morgan Andersson

 

Ett annat tillstånd som påverkar sömnen är obstruktiv sömnapné. Obstruktiv innebär att olika delar av luftvägen, främst tungan faller bakåt och orsakar andningsuppehåll (se bild 2). När kroppen under ett andningsuppehåll inte får ut syret till kroppens delar uppstår stress symptom för bland annat blodkärlen. En stress som kan leda till hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Patienter med obstruktiva andningsuppehåll blir även tröttare dagtid och får problem med minnet och kan somna framför ratten.

Illustration: Habib M´henni/Wikimedia Commons

Studerade operationens påverkan

Vi ville veta om sömnen påverkades hos patienter som hade uttalade polyper i näsan och vad som skedde med sömnen efter operation av polyperna. Patienterna (42 personer) undersöktes och fick svara på olika frågeformulär. Undersökningen gjordes före och ungefär tre månader efter operationen. Innan operationen hade patienterna svåra problem med livskvaliteten på grund av polypsjukdomen i näsan och många hade risk för obstruktiv sömnapné.

Patienterna blev mycket bättre i näsan efter operationen, kunde andas bättre och hade mindre besvär med nysningar vilket var förväntat. Att så många som tretton patienter gick från risk till icke-risk när det gäller sömnapné var däremot förvånande. Deras besvär på dagtid, som påverkades av hur de sovit på natten, förbättrades och de blev även mindre trötta dagtid.

Andningsuppehåll på grund av blockering

Forskare funderar på om det är så att det i näsan finns en reflex som aktiveras när man andas genom näsan. Denna reflex i sin tur aktiverar muskler som öppnar upp luftvägen. När det finns näspolyper som blockerar andningen genom näsan kommer patienten istället att andas genom munnen under sömn. Detta gör att reflexen i näsan inte aktiveras, och då ökar risken för att luftvägen faller samman under sömn och man får andningsuppehåll. Detta skulle innebära att den tilltäppta näsan vid näspolyper kan bidra till snarkning och andningsuppehåll.

Sammanfattningsvis: När patienter med näspolyper opereras i näsan upplever de en förbättring, inte bara av sina nässymptom utan även att de sover mycket bättre. De kan åter tänka klart.

Text: MARIA VÄRENDH