Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Röntgendiagnostik med kraftigt minskad stråldos

2021-05-28

Den röntgen som kallas Cone Beam Computed Tomography (CBCT) har blivit allt vanligare för dentalt bruk eftersom den kan bidra med mer diagnostisk viktig information än vad konventionell röntgenundersökning kan. En nackdel med CBCT är att den ger högre strålningsdoser. Men ny forskning visar att stråldosen i vissa fall sänkas med hela 80 procent och ändå ge tillfredsställande resultat.

Kristina Hellén-Halme. Foto: Hanna Svederborn

När en bråkig visdomstand ska opereras bort behöver tandläkaren veta exakt var den stora intilliggande nervkanalen befinner sig, och när någon krockat med elcykeln och skadat käken, behöver käkkirurgen veta exakt hur skadan ser ut. Då skickas en remiss för avbildning med CBCT.

– Med CBCT:n tar vi bilder av mun och käke i tre dimensioner – framifrån, underifrån och från sidan, för att kunna besvara den frågeställning som kommer med remissen, berättar Kristina Hellén-Halme, docent och övertandläkare i odontologisk radiologi på Malmö universitet.

De odontologiska radiologer som arbetar med denna typ av röntgen följer regler och förordningar som fastställs av Strålskyddsmyndigheten. Regelverket ska säkerställa att människor utsätts för en så liten mängd röntgenstrålning som möjligt under sin livstid. Att CBCT ger högre stråldoser än den vanliga röntgen hos tandläkaren är allmänt känt tack vare tidigare forskningsstudier. Om CBCT:n ska användas så måste det finnas en indikation för att det behövs.

– För gemene man är en röntgenundersökning ingen risk i sig. Men vi tar aldrig några bilder i onödan, säger Kristina Hellén-Halme.

Jämförbara resultat med en femtedel av stråldos

Barn och ungdomar med ledsjukdom i käklederna undersöks ofta och många röntgenbilder tas. För denna patientgrupp med växande individer, är det mycket angeläget att sänka stråldosen då de har en lång levnadstid framför sig och riskerar att utsättas för en hög sammanlagd stråldos genom livet.

Kristina Hellén-Halme har handlett doktoranden Durer Iskanderani som i sin avhandling forskat på att sänka CBCT-stråldosen med hela 80 procent. I studien fick 34 patienter genomgå en extra röntgenundersökning med bara 20 procent av ordinarie stråldos. Fyra specialister i odontologisk radiologi utvärderade bilderna för att se om ”lågdos”-bilderna visade likvärdigt resultat som bilderna med 100-procentig stråldos/fulldos. Studien indikerade att diagnostiskt jämförbara resultat kan uppnås med en femtedel av stråldosen. Den låga dosen är redan implementerad på fakulteten. Det innebär att nu kan fem CBCT-undersökningar göras innan den stråldos uppnåtts som tidigare motsvarade en enda undersökning.

Text: HANNA SVEDERBORN