Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Riskbeteende kopplat till tidig sexdebut

2016-06-01

Ungdomar som börjar med sex före 14 års ålder mår sämre än andra, och har också flera andra riskbeteenden. En sen sexdebut verkar däremot inte ha några negativa följder: de som ännu inte haft sex vid 18 års ålder mådde inte sämre än genomsnittet. Det visar en enkätundersökning med nära 3 500 svenska 18-åringar.

JNAAU88O7N

De som börjat med sex före 14 års ålder hade oftare haft fler partner än de vars sexdebut kommit senare. De hade också ägnat sig åt både mer avancerat sex, rökning, alkohol och droger, och åt otillåtna handlingar som att rymma, stjäla och använda våld.

Psykologen Gisela Priebe från Lunds universitet, som genomfört studien, betonar att dessa samband gäller gruppen som helhet. Hur det ser ut för varje individ kan variera.

– Hos några kan den sexuella debuten ha skett med en jämnårig pojk- eller flickvän, och varit något man längtade efter att göra. Då kanske det inte finns några kopplingar till andra problem, säger hon.

Tidigt sex en varningssignal

Hos andra kan den sexuella debuten ha skett tillsammans med någon som var äldre och som flickan eller pojken hade svårt att säga nej till, eller i samband med att man druckit alkohol. Där kan man tänka sig fler negativa kopplingar, menar Gisela Priebe. Därför tycker hon att tidigt sex bör vara en varningssignal för vuxenvärlden: det kan vara ett tecken på att ungdomen i fråga mår dåligt och ägnar sig åt riskabla beteenden.

Gisela Priebe 3
Giesela Priebe. Foto: Roger Lundholm.

Kopplingarna mellan tidigt sex och olika negativa faktorer gäller båda könen. Flickor som börjat med sex före 14 års ålder hade oftare än andra blivit utsatta för sexuella övergrepp. Även i pojkarnas fall förekom att de utsatts för sexuella och fysiska övergrepp. De tidigt debuterande pojkarna hade också i högre grad än andra en låg självkänsla och dålig mental hälsa.

Bättre psykisk hälsa hos flickor som inte haft sex vid 18 års ålder

I den motsatta änden av skalan finns de ungdomar – i den aktuella studien ungefär en fjärdedel av alla tillfrågade – som ännu vid 18 års ålder inte haft sex. Man hade kanske kunnat tro att de skulle känna sig lite avvikande och ha sämre självförtroende, men så var det inte.

– Det var ingen skillnad i den psykiska hälsan vad gällde pojkarna. Och flickornas psykiska hälsa var till och med bättre än genomsnittet, säger Gisela Priebe. Hon tycker att studiens resultat stödjer den gammaldags moral som säger att det är bra att vänta med sex tills man närmat sig vuxenåldern.

Sexuella beteenden på internet

Gisela Priebe har också gjort en studie om ungdomars sexuella beteende på internet. Studien byggde på samma enkätundersökning med nära 3 500 ungdomar, och frågorna gällde om man haft sex med någon man träffat på nätet, om man sålt sex via nätet, och om man lagt ut bilder på sig själv med sexuellt innehåll.

Bara en liten andel av alla ungdomar hade gjort något av detta. Men de som gjort det visade sig ha en sämre mental hälsa än genomsnittet. De hade också en mer problematisk bakgrund än andra, och hade upplevt fler sexuella eller fysiska övergrepp. Ungdomar lägger ut många bilder på olika nätforum, och somliga av bilderna befinner sig i en gränszon. De kanske inte är direkt sexuella, men kan ändå anspela på sex genom till exempel halvkläddhet eller en utmanande kroppsställning.

– Intervjuer har visat att de ungdomar som lägger ut sådana bilder ofta har ett väldigt stort bekräftelsebehov. De kan ha dålig självkänsla och vara missnöjda med vissa delar av sin kropp, men de vet precis hur en bild ska tas för att de ska se attraktiva ut och få positiva kommentarer. Ungdomar med bra självkänsla behöver inte den kicken på samma sätt, menar Gisela Priebe.

Text: INGELA BJÖRCK