Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Resistenta bakterier och vilka sjukdomar de orsakar

2013-06-03

statistik ESBL; MRSA; PNSP

ESBL

Bakterie

ESBL-bildande tarmbakterier, främst E.coli och Klebsiella. (ESBL, extended spectrum betalactamase).

Sjukdom

Kan orsaka urinvägsinfektion och blodförgiftning.

Spridning

Sprids lätt i samhället via vatten och livsmedel. Sprids inom familjen och i vården. Smittspridningen i samhället är mycket svår att kontrollera. Dessa bakterier ökar mest.

Resistens

Bakterier med denna egenskap bryter ner penicilliner och penicillinliknande preparat. Kan fortfarandebehandlas med karbapenemer.

ESBL-carba

Bakterie

Jämför ESBL

Sjukdom

Jämför ESBL

Spridning

Fall har upptäckts även i Sverige.

Resistens

ESBL-carba bryter ner även karbapenemer och saknar behandling!

MRSA

Bakterie

Meticillinresistenta stafylokocker, främst Staphylococcus aureus.

Sjukdom

Orsakar hudinfektioner, och kan leda till blodförgiftning.

Spridning

Spridnignsrisk inom familjen och i vården. MRSA-bakterier är lättare att kontroller än ESBL då de finns utanpå huden.

Resistens

Är resistenta mot penicillin och penicillinliknande preparat.

PNSP 

Bakterie

Penicillinresistenta pneumokocker (PNSP), främst Streptococcus pneumoniae

Sjukdom

Vanligaste orsaken till öron-, lung- och bihåleinflammation. Kan ibland orsaka hjärnhinneinflammation.

Spridning

Spridning i samhället, vanligast hos småbarn, särskilt bland dem som vistas på dagis. Utgjorde ett ökande problem under 90-talet, men ökningen har bromsats upp.

Resistens

Penicillin

VRE

Bakterie

Vancomycinresistenta enterokocker

Sjukdom

Orsakar urinvägsinfektioner och blodförgiftning.

Spridning

En grupp tarmbakterier som ofta är harmlösa men som kan utgöra problem hos svårt sjuka, försvagade personer. Kan börja växa i sår, urinkatetrar hos personer som vårdas på sjukhus. Kan också växa på hjärtklaffar och proteser.

Resistens

Vanvomycin. Vancomycinliknande preparat har använts inom djurhållningen som tillväxtstimulerande medel vilket har gynnat resistensutvecklingen globalt.

Källa: Eva Melander och Smittskyddsinstitutet