Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rätt läkemedels-användning kan spara miljoner

2011-12-05
läkemedel
Foto: Dreamstime

Genom systematiska genomgångar av patienternas läkemedel kan vården spara miljoner och ge patienterna bättre hälsa. Modellen ökar också patientsäkerheten och sparar tid för läkare och sjuksköterskor. Det visar en ny hälsoekonomisk studie. 

En forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har nyligen genomfört en hälsoekonomisk studie av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar enligt LIMM-modellen (Lund Integrated Medicines Management).  

Studien visar att förutom att hälso- och sjukvården kan spara 3 800 kronor för varje patient som läggs in på sjukhus, medför modellen en säkrare vård och bättre hälsa för patienterna.  

– Den här modellen är utformad för att användas i det dagliga arbetet. Den kan halvera antalet läkemedelsfel vid utskrivning och den leder till färre läkemedelsrelaterade återbesök och färre inläggningar på sjukhus, säger Åsa Bondesson, apotekare på Läkemedelsenheten, Region Skåne.  

Läkemedelsgenomgångar för äldre i hela Region Skåne

äldre man får läkemedel
Foto: Dreamstime

Risken att läkemedlen blir fel är som störst bland äldre som tar många mediciner.

LIMM-modellen säkerställer att patientens läkemedelslista är korrekt.

En klinisk apotekare samarbetar med läkare och sjuksköterskor för att förebygga och lösa läkemedelsrelaterade problem, hela vägen från inskrivning till utskrivning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa läkemedelsgenomgångar för äldre i hela Region Skåne.  För Region Skåne kan det ge totala kostnadsbesparingar på 570 miljoner kronor om året om modellen införs fullt ut.

Nyhet från Region Skåne 2 december 2011