Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Pyttesmå strukturer i cellmembran styr fettet

2011-04-12

Karl Swärd och forskargruppen Cellulär biomekanik vid Lunds universitet arbetar med kaveoler, pyttesmå strukturer i cellernas membran. Kaveoler är vanliga i fettceller, i hjärt-kärlsystemet och i skelettmuskulaturen.

Man har sett att ett fåtal människor, som helt saknar kaveoler, också saknar fett. Detta är ett mycket allvarlig tillstånd och dessa personer dör ofta tidigt i tonåren i hjärtflimmer.

Total avsaknad av kaveoler är mycket ovanlig men man tror att små förändringar i generna som påverkar funktionen hos kaveolerna är betydligt vanligare.

För att ta reda på detta har forskarna påbörjat en screening i Malmö för att se om det finns variationer i dessa gener som styr kaveoler som kan förknippas med vanliga hjärt-kärlproblem.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Se Karl Swärd berätta om sin forskning!