Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Psykoterapi mot depression

2010-11-02

Med moderna psykofarmaka sågs läkemedel ett tag som den avgörande boten för många psykiska sjukdomar inklusive depression.

Men nu har pendeln svängt tillbaka, då psykoterapi visat sig fungera bra i ungefär hälften av alla depressionsfall. Ofta ger psykoterapin också en mer bestående effekt.

Lars-Gunnar Lundh
Psykoterapi – även via Internet – fungerar bra vid många fall av lätt eller medelsvår depression, säger professor Lars-Gunnar Lundh. Foto: Roger Lundholm

– Det verkar som om psykoterapin kommer åt de mer grundläggande problemen. Men vid svåra och kroniska depressioner anses läkemedel fortfarande mest effektivt, säger psykologiprofessorn Lars- Gunnar Lundh.

Problemet när det gäller psykoterapi mot depression är enligt hans åsikt inte brist på pengar så mycket som brist på terapeuter. Sverige har ingen utbildning alls i den metod som verkar ge bäst resultat, så kallad interpersonell psykoterapi.

Personlig kontakt

Även när det gäller KBT, kognitiv beteendeterapi, är antalet utbildade personer för få. Därför har nu ett mindre personalkrävande alternativ uppstått, Internetbehandling med KBT.

Det innebär att patienten läser texter och gör övningar på egen hand, samtidigt som han eller hon med jämna mellanrum har kontakt med en terapeut via nätet.

– Det måste finnas en personlig kontakt. Att patient och terapeut inte träffas öga mot öga spelar mindre roll, men den mänskliga kommunikationen måste vara med, framhåller Lars-Gunnar Lundh.

Studier om Internet-KBT

Internet-KBT har visat sig ge god effekt mot panikångest och även i många fall mot depression.

Forskare vid Psykologiska institutionen i Lund deltar nu i ett nationellt projekt där Internet-KBT mot lindrig depression ska jämföras med annan behandling, bl.a. motion enligt ett speciellt program.

Text: INGELA BJÖRCK