Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Psykisk hälsa mitt i livet

2016-11-02

Abstract motion blur of a group of unrecognizable faces people crossing street_dreamstime_9244866

Ulrika Bejerholm installerades som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Min forskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. Idag drabbas alla någon gång i livet av psykisk ohälsa, direkt eller indirekt. Det handlar om allt från vanliga besvär som stress och ångest till svårare psykisk sjukdom. Att utveckla insatser som hjälper i olika livssituationer, i olika miljöer och för olika målgrupper är därför centralt. Vi utvecklar och utvärderar insatser som leder till arbete, studier, boende och socialt liv och fokuserar på unga, migranter, sjukskrivna och arbetslösa. Vi bygger upp insatserna tillsammans med målgruppen och verksamheterna där de ska implementeras. Deltagarnas psykiatriska vård vävs in i insatserna för bästa effekt.

Förutom lösningar på individnivå tar vi fram insatser som gör samhället mer tillgängligt. Den psykiska ohälsan är ett osynligt fenomen och vi vill peka på de trösklar som finns. En tröskel är allmänna negativa attityder om psykisk ohälsa och stigmatisering av dem som drabbas. Därför utbildar vi arbetsgivare och personal inom olika myndigheter. Man kan säga att den kunskap som finns om psykisk hälsa behöver främjas och nå de miljöer där individerna vistas.

I min forskning samarbetar jag tvärvetenskapligt med forskare nationellt och internationellt. Forskare från olika discipliner arbetar tillsammans för att ta fram den allra bästa forskningen. Vi använder oss av studier där deltagarna slumpmässigt deltar i olika insatser för att se vilken som fungerar bäst. Men intervjustudier är lika viktiga, såväl som hur insatsen kan implementeras i olika samhällsmiljöer. Ett viktigt inslag i mitt arbete är att samverka med samhället och bidra till kompetens vid utveckling av nationella riktlinjer och annan styrning av psykiatrisk vård. Men framförallt är dialogen med dem som drabbas av psykisk ohälsa det som bär forskningen vidare.

Text: ULRIKA BEJERHOLM

Porträtt: Kennet Ruona
Foto människor: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.