Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Protein som varnar tidigt

2018-11-06

Forskare i Lund utvecklar metoder för att upptäcka vilka patienter med infektioner som riskerar att utveckla sepsis. Ett sätt är att mäta olika proteiner i blodet som kan avslöja detta.

Läs mer om vad sepsis är här.

Adam Linder, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Foto: Tove Smeds

En sådan signalmarkör är HBP (som står för HeparinBindande Protein). Proteinet har en viktig funktion: när kroppen angrips av farliga bakterier, rusar våra vita blodkroppar genom blodkärlen till platsen där infektionen pågår, för att bekämpa bakterierna. Ibland ligger infektionen utanför blodkärlen och då utsöndrar de vita blodkropparna HBP-proteinet, som då fungerar som en dörröppnare. Blodkärlsväggen öppnas, och de vita blodkropparna läcker ut och kan angripa bakterien.

Blodkärlen läcker

– Det verkar som att det vid en bakteriell sepsis är för många bakterier utanför kärlväggen. Den ska egentligen stängas när den vita blodkroppen tagit sig ut, men blodkropparna signalerar i panik att det behövs fler för att bekämpa infektionen. Blodkärlsväggen stängs då inte, vilket ungefär är som att lämna kranen på, på en trädgårdsslang där det läcker på flera olika ställen. Får man inte stopp på läckan, sjunker blodtrycket och personen hamnar i chock, säger Adam Linder, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Signalerar risk

Genom att undersöka blodprover från patienter med misstänkt sepsis har Adam Linder och hans kollegor sett att HBP är förhöjt innan patientens organ skadas.

– Det verkar vara ett blodprov som kan signalera tidigt till läkaren att den här patienten löper risk att bli väldigt sjuk, ibland flera timmar innan skadan uppstår, säger Adam Linder och fortsätter:

– Blodprovet kommer aldrig ta bort den kliniska värderingen, du måste ha en skicklig läkare på plats. Men det kan hjälpa till att signalera tidigare än vad det görs idag att den här patienten har risk att utveckla sepsis. Kan vi då sätta in behandling som förhindrar det, har vi vunnit mycket.

Läs mer om symtomen vid sepsis här.

Sepsis i siffror.

Text: TOVE SMEDS